Aktuelle styresaker

2011

Styresak 132 11 B Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2011/Styresak 132 11 B Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF.pdfStyresak 132 11 B Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF.pdf

 

2012

Styresak 037 12 B Virksomhetsmessig utviklingsplan.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2012/Styresak 037 12 B Virksomhetsmessig utviklingsplan.pdfStyresak 037 12 B Virksomhetsmessig utviklingsplan.pdf
Styresak 100 12 B Tiltak for sykehusutbygging i HSHF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2012/Styresak 100 12 B Tiltak for sykehusutbygging i HSHF.pdfStyresak 100 12 B Tiltak for sykehusutbygging i HSHF.pdf

2013

Styresak 059 13 B - Vedlegg - Idefaserapport.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2013/Styresak 059 13 B - Vedlegg - Idefaserapport.pdfStyresak 059 13 B - Vedlegg - Idefaserapport.pdf

2014

Styresak 59-14 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2014/Styresak 59-14 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfStyresak 59-14 O Temasak - Sykehusutbygging.pdf
Styresak 70-14 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2014/Styresak 70-14 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfStyresak 70-14 O Temasak - Sykehusutbygging.pdf
Styresak 87-14 O Vedlegg - Multiconsultrapporten.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2014/Styresak 87-14 O Vedlegg - Multiconsultrapporten.pdfStyresak 87-14 O Vedlegg - Multiconsultrapporten.pdf

2015

Styresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2015/Styresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging.pdfStyresak 101-15 Prosjekt sykehusutbygging.pdf
Styresak 14-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2015/Styresak 14-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfStyresak 14-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdf
Styresak 30-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2015/Styresak 30-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdfStyresak 30-15 O Temasak - Sykehusutbygging.pdf

2016

Styresak 46-16 Prosjektstyre for Prosjekt sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2016/Styresak 46-16 Prosjektstyre for Prosjekt sykehusutbygging.pdfStyresak 46-16 Prosjektstyre for Prosjekt sykehusutbygging.pdf
Styresak 47-16 Prosjektorganisering for Prosjekt sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2016/Styresak 47-16 Prosjektorganisering for Prosjekt sykehusutbygging.pdfStyresak 47-16 Prosjektorganisering for Prosjekt sykehusutbygging.pdf
Styresak 95-16 Status sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2016/Styresak 95-16 Status sykehusutbygging.pdfStyresak 95-16 Status sykehusutbygging.pdf

2017

Styresak 109-17 Status SUS2023 og SUS2023 OU.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 109-17 Status SUS2023 og SUS2023 OU.pdfStyresak 109-17 Status SUS2023 og SUS2023 OU.pdf
Styresak 23-17 Status SUS 2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 23-17 Status SUS 2023.pdfStyresak 23-17 Status SUS 2023.pdf
Styresak 25-17 Status for prosjektet arealplan med mulighetsstudie Våland 2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 25-17 Status for prosjektet arealplan med mulighetsstudie Våland 2023.pdfStyresak 25-17 Status for prosjektet arealplan med mulighetsstudie Våland 2023.pdf
Styresak 26-17 Fullmakter i sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 26-17 Fullmakter i sykehusutbygging.pdfStyresak 26-17 Fullmakter i sykehusutbygging.pdf
Styresak 38-17 A - Status SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 38-17 A - Status SUS2023.pdfStyresak 38-17 A - Status SUS2023.pdf
Styresak 38-17 B - Gjennomføringsstrategi SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 38-17 B - Gjennomføringsstrategi SUS2023.pdfStyresak 38-17 B - Gjennomføringsstrategi SUS2023.pdf
Styresak 45-17 Forprosjektrapport SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 45-17 Forprosjektrapport SUS2023.pdfStyresak 45-17 Forprosjektrapport SUS2023.pdf
Styresak 56-17 Informasjonssak om videre organisering av SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 56-17 Informasjonssak om videre organisering av SUS2023.pdfStyresak 56-17 Informasjonssak om videre organisering av SUS2023.pdf
Styresak 57-17 Forslag til prosjektstyre og mandat for Prosjekt Sykehusutbygging.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 57-17 Forslag til prosjektstyre og mandat for Prosjekt Sykehusutbygging.pdfStyresak 57-17 Forslag til prosjektstyre og mandat for Prosjekt Sykehusutbygging.pdf
Styresak 58-17 Forslag til avtale mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF for SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 58-17 Forslag til avtale mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF for SUS2023.pdfStyresak 58-17 Forslag til avtale mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF for SUS2023.pdf
Styresak 69-17 Status sykehusutbygging og OU SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 69-17 Status sykehusutbygging og OU SUS2023.pdfStyresak 69-17 Status sykehusutbygging og OU SUS2023.pdf
Styresak 70-17 Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyret) sammensetning og mandat for SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 70-17 Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyret) sammensetning og mandat for SUS2023.pdfStyresak 70-17 Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyret) sammensetning og mandat for SUS2023.pdf
Styresak 84-17 SUS2023 og OU SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 84-17 SUS2023 og OU SUS2023.pdfStyresak 84-17 SUS2023 og OU SUS2023.pdf
Styresak 85-17 Entrepriseinndeling SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 85-17 Entrepriseinndeling SUS2023.pdfStyresak 85-17 Entrepriseinndeling SUS2023.pdf
Styresak 85-17 Vedlegg entrepriseinndeling SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 85-17 Vedlegg entrepriseinndeling SUS2023.pdfStyresak 85-17 Vedlegg entrepriseinndeling SUS2023.pdf
Styresak 96-17 Status SUS2023 og OU SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 96-17 Status SUS2023 og OU SUS2023.pdfStyresak 96-17 Status SUS2023 og OU SUS2023.pdf
Styresak 96-17 Vedlegg - SUS2023 Oppdragsavtale.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2017/Styresak 96-17 Vedlegg - SUS2023 Oppdragsavtale.pdfStyresak 96-17 Vedlegg - SUS2023 Oppdragsavtale.pdf

2018

Styresak 11-18 Funksjonsprosjektrapport for SUS2023.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2018/Styresak 11-18 Funksjonsprosjektrapport for SUS2023.pdfStyresak 11-18 Funksjonsprosjektrapport for SUS2023.pdf
Styresak 11-18 Vedlegg SUS 2023 Funksjonsprosjektrapport.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Aktuelle styresaker/2018/Styresak 11-18 Vedlegg SUS 2023 Funksjonsprosjektrapport.pdfStyresak 11-18 Vedlegg SUS 2023 Funksjonsprosjektrapport.pdf

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.