Bli med inn i det nye sykehuset på Ullandhaug

​I 2024 flyttes all somatisk døgnbehandling, akuttfunksjoner og nødvendig radiologi, laboratoriefunksjoner og støtte- og servicefunksjoner inn i nytt bygg på Ullandhaug. Her venter gode behandlingsarealer med fleksibel bruk.  

Byggene

Det nye sykehuset blir nabo til Universitetet i Stavanger (UiS) og plasseres like nedenfor Innovasjonspark Stavanger og Arkivenes hus. Byggene blir plassert rundt et torg med kollektivakse gjennom.

Dagbehandling, dagkirurgi og deler av den polikliniske virksomheten innen somatikken blir værende igjen på Våland til senere byggetrinn. Det samme gjelder klinikkene for psykisk helse. Rehabilitering på Lassa er også planlagt at flyttes i senere byggetrinn.

Byggene henger sammen i en kulvert i underetasjen, og med gangbroer i de to etasjene over – en bro for publikum og en for pasienter og medarbeidere.

Kollektivakse mellom byggene.

bygg A - hovedvestibyle.png
Bygg A - hovedvestibyle

Sengerom

Sengerommene er enerom med egne bad. Der vil det være mulighet for å sitte ved bordet under måltidene, det er TV på hvert rom, og rommene inneholder også en gjesteseng.

Sengerom med gjesteseng.

 ensengsrom med bad.png


 

Parkering og adkomst

Parkering for pasienter og pårørende planlegges i P-hus i umiddelbar nærhet til sengebygget på vestsiden. Det blir muligheter for å sette av og hente pasienter ved alle innganger - i tillegg til HC-parkering.

Kart over sengebygg  

Akuttmottaket

Vi bygger et stort akuttmottak med egen inngang og sengeplasser også for pasienter som er til observasjon.

akuttrom med egen inngang.png
Akuttrom

 

Fant du det du lette etter?