Brukerinvolvering

For å skape pasientens helsetjeneste er vi avhengige av at pasienter og brukere deltar i utformingen av framtidens sykehus. Pasienter og pårørende skal være en viktig drivkraft for fornying og forbedring i helsetjenesten.

Vi ønsker også en tett dialog med kommunene om hvordan vi sammen kan tilby et enda bedre helsetilbud til befolkningen. For å få til et helhetlig helsetilbud må vi samarbeide godt med kommunene i vårt opptaksområde.

Å flytte inn i nye lokaler på Ullandhaug eller Våland, innebærer nye måter å jobbe på. For å kunne ta i bruk nye arbeidsmetoder, ønsker vi i størst mulig grad å involvere medarbeiderne. Vi har tro på at gode arbeidsforhold for medarbeiderne vil gi en best mulig opplevelse for brukerne av sykehuset.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.