Detaljreguleringen er vedtatt i bystyret

Før sommeren vedtok bystyret detaljreguleringen for store deler av det nye sykehuset. Det betyr at det nå kan bygges et komplett somatisk sykehus.

– For SUS2023 er vedtaket av detaljreguleringen en viktig milepæl. Denne planen gir oss mulighet for å søke om byggetillatelse for første byggetrinn, forteller Halvor Karlsen, seniorrådgiver i SUS2023.

– Det er avgjørende for fremdriften i byggeprosessen at vi nå fikk sluttbehandlet detaljreguleringen av sykehusområdet, sier Karlsen.

Plankartet gir oversikt over det fremtidige sykehusområdet
På bildet under er de grå feltene til venstre parkeringshus, og de rosa feltene er alle tomtene som nå er regulert til å være sykehusbygg. Gjennom sykehusområdet går kollektivaksen fra universitetsområdet – over torget mellom sykehusbyggene - og videre ned til Madlaveien mot Jåttåvågen stasjon. Veien skal kun benyttes av busser, syklister og gående samt eventuelt ambulanser.

plankartaug2018.JPG

Planen som Stavanger bystyre vedtok den 18. juni er detaljreguleringen for store deler av det nye sykehuset. Detaljreguleringen gir oss mulighet til å bygge et komplett somatisk sykehus. Helse Stavanger har også kjøpt tomter på sørsiden av planområdet for senere utbygging av psykisk helsevern.

detaljeregulering1.JPG

Illustrasjonsplan første byggetrinn, med planlagt innflytting i 2023.

detaljeregulering2.JPG

Illustrasjonsplan komplett somatisk sykehus.