Entrepriser

Entrepriseinndeling for SUS2023 er gjort på grunnlag av en omfattende prosess i perioden fra og med august 2016 til og med september 2017.

Entrepriseinndeling

Entrepriseinndeling med foreløpige kunngjøringsdatoer (oppdatert 15.des.2017) Det er gjort noen endringer på de første planene som ble lagt ut. Vi gjør oppmerksom på at planene er foreløpige - og at det kan forekomme endringer.

Lenke til Doffin.no: Entrepriseinndeling med foreløpige kunngjøringsdatoer

Entrepriser

K1011 Hovedrigg og –drift K2001 Parkeringshus for ansatte

K2201 og K2202 Råbygg entreprise 

K2301 og K2302 Fasadeentreprise K6202 Person og sengeheis K11xx Klargjøring tomt

Anskaffelser

Anskaffelse av Prosjektleder Bygg:

Det er sendt ut intensjonsbrev med karensfrist som utløper 12.02.2018. SUS2023 har til hensikt å inngå kontrakt med Sweco Norge AS etter utløp av karensfrist.


Anskaffelse av byggeledere:

https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-985948        
SUS2023 skal anskaffe byggeledere som skal inngå i SUS2023s byggherreorganisasjon i gjennomføringen  av prosjektet. Oppdragsgiver planlegger i denne omgang å engasjere ca 10 byggeledere som fordeler seg på følgende fagområder:
--Bygg
--Elektro
--VVS
Konkurransen er inndelt i delkontrakter for hvert byggelederoppdrag/byggelederfunksjon. Det vil dermed kunne bli inngått parallelle avtaler med flere firma og flere avtaler med samme firma for utførelse av disse oppgavene.
Søknadsfrist er: 07.03.18, kl 12.00
Tilbudsfrist er: 06.04.18, kl 12.00

Anskaffelse av Dokumentkontroller:

https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-689341
Dokumentkontroller vil ha følgende ansvar og arbeidsoppgaver:
* Implementere dokumentkontroll etter prosjektets behov
* Koordinere og sikre sporbarhet av all teknisk dokumentasjon
* Koordinere og sikre god flyt av tekniske avklaringer
* Tilrettelegge for god samhandling mellom byggherre og entreprenører
Tilbudsfrist er: 09.02.18, kl 12.00