K2201 og K2202 råbygg entreprise

Kunngjøringsdato

Entreprise K2201 og K2202 råbygg

31.mai 2017: Entreprisen er nå publisert på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-833234        

Tilbudskonferanse tirsdag 5.juni kl 09-1030

Kontraktsmodell

Byggherren legger opp til en optimaliseringsfase etter kontraheringen. Grensesnitt mellom råbygg, fasade og tett-tak vil være et viktig punkt for drøftelse i denne fasen. 

I optimaliseringsfasen skal entreprenøren i samarbeid med byggherrens prosjekteringsgruppe og andre aktuelle entreprenører bearbeide løsningene med sikte på å finne frem til forbedringer kvalitativt, økonomisk, fremdriftsmessig eller med tanke på HMS mm. Byggherren beslutter om løsninger utviklet i optimaliseringsfasen skal velges, og beholder prosjekteringsansvaret. 

Avtalen er basert på NS8405.

Generell informasjon

Råbygget for bygg A, B, C og D er planlagt med standardisert dekke og bæresystem, og et rute/oppdelings»-system, for å legge best mulig til rette for industriell produksjon.

Bygg E har en annen oppbygning for å ivareta belasting fra tyngre medisinsk utstyr. 

Det vil åpnes opp for etablering av midlertidige produksjonslokaler på byggetomten dersom dette kan gi kostnadsreduksjon.  

Råbygg- og fasade- entreprisene er blant de første som anskaffes fordi samprosjekteringen mellom rådgiver og entreprenør vil ha påvirkning for prosjekteringen av fundamentene.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.