K2201 og K2202 råbygg entreprise

Kunngjøringsdato

Kontraktsmodell

Entreprisen vil bli utlyst som konkurranse med forhandling, der man inngår en intensjons-avtale for detaljprosjekteringen med vinneren av konkurransen. Det legges opp til en samspills-fase med innstilte tilbydere for å få innspill på endelig utforming av bære- og dekkesystem i detaljprosjekteringen.  Endelig avtale etter NS8405 inngås etter ferdig prosjektering og mengdekontroll.

Entreprisene kan bli slått sammen til en konkurranse, med mulighet for å gi deltilbud.

Generell informasjon

Råbygget for bygg A, B, C og D er planlagt med standardisert dekke og bæresystem, og et «rute/oppdelings»-system på 7,2 x 7,2 for å legge best mulig til rette for industriell produksjon. Det vil åpnes opp for etablering av midlertidige produksjonslokaler på byggetomten dersom dette kan gi kostnadsreduksjon.    

Råbygg- og fasade- entreprisene er blant de første som anskaffes fordi samprosjekteringen mellom rådgiver og entreprenør vil ha påvirkning for prosjekteringen av fundamentene.

For bygg E gjelder samme anskaffelsesmetode, og avtalestrategi, men bygg E har en annen oppbygning for å ivareta belasting fra tyngre medisinsk utstyr.

Doffin.no

Lenke kommer ved kunngjøring


Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.