K2201 og K2202 råbygg entreprise

Kunngjøringsdato

Entreprise K2201 og K2202 råbygg

Doffin-kunngjøring: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-110279           

Anskaffelsen gjelder leveranse av bæresystem og dekker, samt stabiliserende bærevegger og trapper for bygg A, B, C, D og E. Råbygget for bygg A, B, C og D er planlagt med standardisert dekke og bæresystem, og med et grid-system for å legge best mulig til rette for industriell produksjon. 

Tilbydere kan inngå tilbud på et eller flere av tilbudene opplistet under:
1. K2201 Råbygg A-B
2. K2202 Råbygg C-D-E

Eller

3. K2201 & K2202 Råbygg A-B-C-D-E

Søknadsfrist : 28.03.18, kl 12.00
Tilbudsfrist : 04.05.18, kl 12.00

Kontraktsmodell

Byggherren legger opp til en optimaliseringsfase etter kontraheringen. Grensesnitt mellom råbygg, fasade og tett-tak vil være et viktig punkt for drøftelse i denne fasen. 

I optimaliseringsfasen skal entreprenøren i samarbeid med byggherrens prosjekteringsgruppe og andre aktuelle entreprenører bearbeide løsningene med sikte på å finne frem til forbedringer kvalitativt, økonomisk, fremdriftsmessig eller med tanke på HMS mm. Byggherren beslutter om løsninger utviklet i optimaliseringsfasen skal velges, og beholder prosjekteringsansvaret. 

Avtalen er basert på NS8405.

Generell informasjon

Råbygget for bygg A, B, C og D er planlagt med standardisert dekke og bæresystem, og et rute/oppdelings»-system, for å legge best mulig til rette for industriell produksjon.

Bygg E har en annen oppbygning for å ivareta belasting fra tyngre medisinsk utstyr. 

Det vil åpnes opp for etablering av midlertidige produksjonslokaler på byggetomten dersom dette kan gi kostnadsreduksjon.  

Råbygg- og fasade- entreprisene er blant de første som anskaffes fordi samprosjekteringen mellom rådgiver og entreprenør vil ha påvirkning for prosjekteringen av fundamentene.