K2201 og K2202 råbygg entreprise

​Kunngjøringsdato

17.nov 2017  Utsatt til desember

Kontraktsmodell

Entreprisen vil bli utlyst som konkurranse med forhandling, der man inngår en intensjons-avtale for detaljprosjekteringen med vinneren av konkurransen. Det legges opp til en samspills-fase med innstilte tilbydere for å få innspill på endelig utforming av bære- og dekkesystem i detaljprosjekteringen.  Endelig avtale etter NS8405 inngås etter ferdig prosjektering og mengdekontroll.

Entreprisene kan bli slått sammen til en konkurranse, med mulighet for å gi deltilbud.

Generell informasjon

Råbygget for bygg A, B, C og D er planlagt med standardisert dekke og bæresystem, og et «rute/oppdelings»-system på 7,2 x 7,2 for å legge best mulig til rette for industriell produksjon. Det vil åpnes opp for etablering av midlertidige produksjonslokaler på byggetomten dersom dette kan gi kostnadsreduksjon.    

Råbygg- og fasade- entreprisene er blant de første som anskaffes fordi samprosjekteringen mellom rådgiver og entreprenør vil ha påvirkning for prosjekteringen av fundamentene.

For bygg E gjelder samme anskaffelsesmetode, og avtalestrategi, men bygg E har en annen oppbygning for å ivareta belasting fra tyngre medisinsk utstyr.

Doffin.no

Lenke kommer ved kunngjøring