K2301 og K2302 Fasadeentreprise

Kunngjøringsdato

Kontraktsmodell

Entreprisen vil bli utlyst som konkurranse med forhandlinger, der man inngår en intensjons-avtale for detaljprosjekteringen med vinneren av konkurransen. Det legges opp til en samspills-avtale med innstilte tilbydere for å få innspill på endelig utforming av fasade i detaljprosjekteringen. Endelig avtale etter NS8405 inngås etter ferdig prosjektering og mengdekontroll.

Entreprisene kan bli slått sammen til en konkurranse, med mulighet for å gi deltilbud.

Generell informasjon

Bygg A, B, C og D (og mest sannsynlig E) er planlagt med standardisert fasadeelementer. Det er tenkt at selve fasade elementene er de samme, mens innsiden av elementene kan tilpasses ulikt bruk.

Råbygg og fasade entreprisene er blant de første som anskaffes fordi samprosjekteringen mellom rådgiver og entreprenør vil ha påvirkning for prosjekteringen av fundamentene.