K6202 Person og sengeheis

Aktuelt

15.02.18: SUS2023 har valgt KONE AS som leverandør av person- og sengeheiser til nytt sykehus på Ullandhaug.

Les hele saken

Kontraktsmodell

Entreprisen omfatter leveranse av alle person- og sengeheiser i byggene. Det er planlagt 26 heiser av ulike karakter i sykehuset. Heisentreprisen anskaffes med beskrivelse etter NS3420 som åpen anbudskonkurranse. Endelig avtale vil bli inngått etter NS8405.

Generell informasjon

Heisen anskaffes før detaljprosjekteringen er startet for å få inn leverandørens krav til heisgrop og andre mål som vil påvirke fundamentering og detaljering av bygget.

Kunngjøringsdato