K6202 Person og sengeheis

Kunngjøringsdato

17.nov 2017

Kontraktsmodell

Entreprisen omfatter leveranse av alle person- og sengeheiser i byggene. Det er planlagt 26 heiser av ulike karakter i sykehuset. Heisentreprisen anskaffes med beskrivelse etter NS3420 som åpen anbudskonkurranse. Endelig avtale vil bli inngått etter NS8405.

Generell informasjon

Heisen anskaffes før detaljprosjekteringen er startet for å få inn leverandørens krav til heisgrop og andre mål som vil påvirke fundamentering og detaljering av bygget.

Doffin.no

Lenke kommer ved kunngjøring