Fakta om sykehusutbygging

Sykehusutbyggingen (SUS2023) er godt i gang med en utbygging som er stor - også i nasjonal målestokk. I januar 2016 ble det endelig klart at det nye sykehuset i regionen skal ligge på Ullandhaug. Her er fakta om SUS2023.

Faktaark om SUS2023 (pdf)

Faktaark november 2015 (pdf) Faktaark juni 2016 (pdf)

Video av hvordan det nye sykehuset kan bli

 

Hvor er det og når er det ferdig?

 • Nytt sykehus for Helse Stavanger (Stavanger universitetssjukehus) er vedtatt at skal bygges på Ullandhaug.
 • Det nye sykehuset blir nabo til Universitetet i Stavanger (UiS) og plasseres like nedenfor I-park og Arkivenes hus (under oppføring).
 • Byggestart er planlagt til januar 2019.
 • Det nye sykehuset er planlagt ferdig i 2022 og tas i bruk i 2023.

Nytt sykehus bygges i flere trinn

 • Det skal bygges cirka 100 000 kvadratmeter i første byggetrinn. Det vil si over 14 fotballbaner stort. Nytt Østfoldsykehus/Kalnes er til sammenligning cirka 85 000 kvadratmeter
 • I første byggetrinn flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner til Ullandhaug.
 • Psykiatri på Våland, inkludert barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), og rehabilitering på Lassa flyttes til Ullandhaug i senere byggetrinn.
 • I januar 2017 starter et eget prosjekt for å se på fremtidig bruk av byggene på Våland etter Ullandhaug-flyttingen.
 • Deler av dagbehandlingen, dagkirurgi og poliklinisk virksomhet blir værende på Våland til senere byggetrinn. 

Byggene

 • Behandlingsarealene standardiseres i størst mulig grad for god pasientsikkerhet, fleksibelt bruk og for enkelt å kunne endre på funksjoner i framtiden.
 • Det nye sykehuset utformes som en campus-struktur med flere bygg.
 • Alle byggene er plassert rundt et torg med en busstrasé gjennom.
 • Alle byggene har egne innganger/vestibyleområder som er åpne på dagtid - der planlegges med kantiner/spisesteder i nærheten av torget.
 • Byggene henger sammen i en kulvert i underetasjen, og med gangbroer i de to etasjene over – en bro for publikum og en for pasienter og medarbeidere.
 • Det blir tre sengebygg - med poliklinikker i første etasje og sengeposter over.
 • Alle sengerom planlegges som enerom med eget bad.
 • Det blir et eget akuttbygg med akuttinngang og helikopterlandingsplass like ved. I dette bygget samles akuttmottak, intensiv, nyfødtintensiv og intermediærsenger. Også hovedinngang og vestibyleområde ligger i dette bygget.
 • Varemottak og forsyningssenter plasseres under akuttmottak.
 • Det blir et eget bygg (behandlingsbygget) for de tunge tekniske funksjonene som billeddiagnostikk, laboratorier, intervensjon og operasjon.
 • Arbeids- og dokumentasjonsplasser planlegges både i nærheten av behandlingsområder og desentralisert.
 • Forsknings- og undervisningsareal planlegges også både i tilknytning til behandlingsområder og desentralisert.
 • Garderober for medarbeidere planlegges i underetasjen i alle bygg.

Parkering og adkomst til Ullandhaug

 • Parkering for pasienter og pårørende planlegges i umiddelbar nærhet til sengebygg (kjeller eller separat bygg).
 • Det blir muligheter for å sette av og hente pasienter ved alle innganger - i tillegg til HC-parkering.
 • For medarbeidere som sykler eller kjører vil det bli samme parkeringsdekning som i dag.
 • Det forutsettes at mange medarbeidere fortsatt kan sykle til jobb og bruke ny sykkelstamvei langs E39.
 • Det legges opp til gode kollektivløsninger med hyppige bussavganger.
 • Det blir egen adkomst for varetransport og ambulanse.