Leverandør og entreprenører

Prosjekt sykehusutbygging i Helse Stavanger HF skal i løpet av forprosjektfasen velge gjennomføringsstrategi for prosjektet, herunder fastsette entreprise-/kontraktstrategi. Forprosjektfasen planlegges ferdigstilt 31.03.2017

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I forprosjektfasen vil vi publisere informasjon fortløpende på sus.no vedrørende prosessene med å komme frem til ovennevnte strategier. Senere vil det også publiseres informasjon om anskaffelsesprosessene.​

Kontakt

Beate Ekornes
Administrasjonskonsulent
beate.ekornes@sus.no
Mob: 47 38 55 04

Aktuelt:

Åpen anbudskonkurranse: Anskaffelse av definerte prosjektstyringsfunksjoner til SUS2023 prosjektet

Tilbudsfrist 07.07.17 kl 12.00

Retningslinjer

​Prosjekt sykehusutbyggings innkjøps- og kontraktsarbeid skal preges av høy etisk standard. Lov om offentlige anskaffelser skal følges for alle innkjøp og anskaffelser, og det skal ikke forekomme avvik fra gjeldende regelverk. Prosjektet vil følge de etiske retningslinjene for innkjøp i Helse Stavanger HF og krav til etiske leverandørkjeder, og sikre at alt prosjektpersonell og øvrige involverte i prosjektet er kjent med disse.​

Presentasjoner

Presentasjoner Stavanger Energy Conference 2017  

Stavanger Energy Conference 2017 - Nytt universitetssjukehus på Ullandhaug, SUS2023, Kari Gro Johanson

Stavanger Energy Conference 2017 - Utfordringer i næringene, Jon Rønning

Presentasjoner leverandørseminaret 4.april 2016.

Siste nytt innen Lov om offentlige anskaffelser Lars Johan Frøyland
Presentasjon Prosjekt sykehusutbygging Kari Gro Johanson
Presentasjon av modularisering, eksempler fra UK, Tyskland og andre Johannes Eggen
Entreprisestrategi Nye Østfoldsykehuset Dag Bøhler
Entreprisestrategi fra St. Olavs hospital til visjon Tønsberg Johan Arnt Vatnan
Aktuelle finansieringsvirkemidler, Innovasjon Norge Bente Rød Eide

NHO workshop 29. september 2016

Presentasjon Kari Gro Johanson

Frokostmøte i Næringsforeningen 8. desember 2016

Presentasjon SUS2023

Leverandørseminar 15 februar 2017

Dialogkonferanse

Industrialisering og konstruksjonsprinsipper

Industrialisering

Innovative anskaffelser