Prosjektorganisering

Med helseministerens endelige beslutning 11.januar 2016 om at nytt sykehus i Helse Stavanger HF skal legges til Ullandhaug, går Prosjekt Sykehusutbygging over i forprosjektfasen.

​Store og viktige oppgaver i denne fasen er at innhold og arbeidsprosesser i nytt sykehus skal beskrives i ytterligere detalj, og OU-prosjektets fase 2 skal igangsettes. Videre skal  det utarbeides en reguleringsplan for Ullandhaug, og det skal velges en entreprisestrategi. Som i skisseprosjektfasen er det arkitekt- og ingeniørfirmaet Nordic COWI som i hovedsak bistår oss, men også en rekke andre aktører vil bli involvert. Brukermedvirkning er fortsatt viktig, og ansatte fra ulike fagområder, tillitsvalgte, verneombud og pasientrepresentanter vil delta i arbeidsgrupper.

Organisasjonskart