Historikk

Nye SUS

 1. 2022

  Ferdigstillelse av de første byggene

 2. 2021

  Montering av fasader og innredningsarbeid på de første byggene.

 3. 20. mars 2020, storstøp på A-bygget

  I løpet av en dag fikk betongarbeiderne på plass nær 530 kubikk betong for å dekke grunnplanet over to underetasjer på A-bygget. Vel 70 lass med betong ble levert av blandebiler i skytteltrafikk.

  Betongdekket ble støpt og klart på én dag.
  Foto: Bo B. Randulff, Woldcam
 4. Mars 2020

  Koronaviruset førte til strenge smittetiltak på byggeplassen og at folk som kunne jobbet hjemmefra. Tross dette holdt prosjektet fremdrift etter plan.

  Plakater om smitteverntiltak er plassert ut på hele byggeplassen.
  Foto: Ingveig Tveranger/SUS2023
 5. 18. februar 2020 storkontrakt for gulvbelegg til Interiørfaghuset T. Lund

  Helse Stavanger bestiller gulvbelegg til nær 63 millioner kroner inkludert mva og det innebærer 90 tusen kvadratmeter gulvbelegg.

  Les mer her
 6. 17. februar 2020 Bravida Norge vinner rørkontrakt med SUS2023

  Les mer her
 7. 31. januar 2020

  Parkeringshus for ansatte ferdigstilt og åpnet

  Parkeringshus for ansatte ferdigstilt.
  Foto: Øyvind Gravås, Woldcam
  Les mer her
 8. November 2019: 2023-metoden på 6D og 6E allerede igang

  Dyktige folk markerer stor milepæl.
  Foto: Ingveig Tveranger/SUS2023
  Les mer her
 9. November 2019: Kruse Smith starter popup betongfabrikk på SUS2023

  Kristin Stømer Frafjord, Roger Halle og Kari Gro Johanson
  Foto: Ingveig Tveranger/SUS2023
  Les mer her
 10. November 2019: Helse Stavanger vil fullføre hele byggetrinn 1

  Styrene i Helse Stavanger og Helse Vest går inn for å fullføre hele behandlingsbygget i BT1. Det innebærer 20.000 ekstra kvadratmeter, kostnadsrammen er 1,7 milliarder kroner.

  SUS2023 med komplett byggetrinn 1
  Ill: Nordic Office of Architecture
  Les mer her
 11. November 2019: Vellykket testdag for 2023 i akuttmottaket

  Raskere avklaring for pasienter som kom inn og bedre arbeidsforhold for fagfolkene i akuttmottaket. Det er hovedkonklusjonen etter at medarbeidere i akuttmottaket testet å jobbe slik de ser for seg i nytt sykehus, SUS2023.

  Les mer her
 12. August 2019: Landets største bokskulverter til SUS2023

  Hvert element veier 19 tonn og 140 slike skal legges under bakken på det nye universitetssykehuset i Stavanger.

  Romslige bokskulverter
  Foto: Ingveig Tveranger/SUS2023
  Les mer her
 13. Juli 2019: Tre kontrakter signert; Byggmester Sagen, Front Bygg og Faber Bygg

  Alle pasienter ved Stavanger universitetssjukehus vil i fremtiden kunne se opp på en himling montert av en lokal leverandør. Det er Sagen og Faber som hver får en kontrakt som samlet omfatter alle himlinger på SUS2023. Front Bygg Stavanger skal levere 2400 servantmoduler til SUS2023. Samlet verdi; 137 millioner kroner inkluder mva.

  Fv; Ove Hansen, Front Bygg, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, Jan Arild Wathne, daglig leder Faber Bygg, Therese Øvernes, prosjektleder SUS2023 og Snorre Hallem, daglig leder, Byggmester Sagen.
  Les mer her
 14. Mai 2019: SUS2023 Organisasjonsutvikling starter endringsprosjekt på akuttmottaket

  Målet er å finne løsninger og å designe nye hensiktsmessige tjenester for nytt sykehus

  Les mer her
 15. April 2019: Utsmykningsprosjektet for SUS2023 svært godt mottatt

  115 kunstnere meldte seg til speeddate med kuratorene fra KORO

  Les mer her
 16. Mars 2019: Sprengearbeidene i gang på sykehustomten

  Stangeland Maskin startet arbeidet med å opparbeide sykehustomten på Ullandhaug.

  Dronebilde ved oppstart av sprengearbeidet
 17. Mars 2019: Bravida vinner elektrokontrakt med SUS2023

  Bravidas avdeling i Stavanger skal levere elektrisk anlegg til hele det nye sykehuset. Kontraktens verdi er nær 300 millioner kroner inkludert mva.

  Regiondirektør i Bravida Sør Vest, Ronny Øvervik og administrerende direktør i Helse Stavanger, Inger Cathrine Bryne
  Les mer her
 18. Mars 2019: Vest Betong vant tredje største kontrakt med SUS2023

  Kontrakten har en verdi på over 350 millioner kroner inkludert mva.

  Bjørn M. Dahl, prosjektsjef Vest Betong, Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Stavanger universitetssjukehus og Lars Berland, daglig leder Vest Betong
  Les mer her
 19. Januar 2019: Her vil sykehuset frakte blodprøver i luften

  Små, ubemannede fly og helikopter kan spare helsevesenet for tid, penger og klimautslipp. Nå skal tre norske sykehus teste det ut.

  Les hele saken (nrk.no)
 20. Desember 2018: Kruse Smith AS vinner kontrakt om å bygge råbygget til SUS2023

  Kontrakten har en verdi på 516 millioner kroner inkludert mva., og er en av de største kontraktene i prosjektet.

  Les mer her
 21. 3. september 2018

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Annelin Festervoll, leder for ungdomsrådet ved Helse Stavanger, tar det aller første spadetaket på tomta der det nye sykehuset skal ligge.

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Annelin Festervoll, leder for ungdomsrådet ved Helse Stavanger tar første spadetak.
  Svein G Lunde
  Les mer
 22. 5. juni 2018

  SUS2023 har valgt Kruse Smith Entreprenør AS som leverandør av parkeringshus for ansatte på Ullandhaug. Estimatverdien på kontrakten er på 95 millioner kroner

  F.v.: Tom Brueland og Kristin Stømer Frafjord fra Kruse Smith, Therese Sæland Øvernes (SUS2023), Geir Endresen (Kruse Smith), Kari Gro Johanson (SUS2023) og Bent Ove Tjøtta fra Kruse Smith.
  Les mer
 23. 22. mars 2018

  Den første kontrakten blir signert med KONE AS. KONE AS skal levere person- og sengeheiser til det nye sykehuset.

  Les mer
 24. 21. februar 2018

  Funksjonsprosjektet ble ferdigstilt og presentert i styremøte i Helse Stavanger HF. Funksjonsprosjektet danner grunnlag for det videre arbeidet med detaljprosjektering og organisasjonsutvikling.

 25. 9. januar 2018

  Tomteavtalen mellom Helse Stavanger HF, Rogaland fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF signeres. Med denne avtalen har Stavanger universitetssjukehus fått hånd om det meste av sykehustomten som trengs for både første byggetrinn, SUS2023, og til videre byggetrinn.

  Administrerende direktør signerte tomteavtale
 26. 21. juni 2017

  Styret i Helse Vest RHF godkjenner Forprosjektrapporten og sier ja til bygging av nytt sykehus. Nå kan gjennomføringsfasen starte!

  Les mer om forprosjektfasen
 27. 9. juni 2017

  Styret i Helse Stavanger sier ja til nytt sykehus. Forprosjektrapporten godkjennes.

 28. Mars 2017

  Områdereguleringen for det nye sykehuset på Ullandhaug vedtas i Stavanger bystyre og i Sola kommunestyre.

  Oversiktsbilde over sykehustomta på Ullandhaug
  Områdereguleringen for de nye sykehuset på Ullandhaug er vedtatt
 29. 6. oktober 2016

  Helseminister Bent Høie besøker SUS og meddeler at Helse Stavanger får låne 5,9 milliarder kroner til utbygging av nytt sykehus på Ullandhaug over statsbudsjettet. Byggingen er beregnet til å koste cirka åtte milliarder kroner. De resterende midlene skal finansieres via lån fra Helse Vest og sykehuset selv.

  Bent Høie på besøk på SUS
  Svein G Lunde
  Finansieringen av nytt sykehus er på plass
 30. August 2016

  SUS2023 Organisasjonsutvikling blir etablert.

 31. 12. januar 2016

  Helseministeren vedtar i foretaksmøte at nytt sykehus i Helse Stavanger HF skal legges til Ullandhaug. Helse Stavanger HF skal utarbeide forprosjektet.

  Les mer om konseptfasen
 32. 22. desember 2015

  Styret i Helse Vest RHF vedtar at Helse Stavanger får bygge nytt sykehus på Ullandhaug innenfor en ramme på 8 milliarder kroner.

  Helse Stavanger trenger og fortjener et nytt sykehus
 33. 27. november 2015

  Styret i Helse Stavanger går inn for Ullandhaug som sted for nytt sykehus.

  Enstemmig Helse Stavanger-styre velger Ullandhaug
 34. November 2015

  Konseptvalgrapporten ferdigstilles med utredning av mulige alternativer for nytt sykehus. Det legges fram fire alternativer 1) Nullalternativet 2) Våland 3) Ullandhaug 4) Stokka/Sandnes.

 35. Juni 2013

  Idefasérapporten godkjennes.

  Les mer om idefasen
 36. 26. september 2012

  Bygningsmessig utviklingsplan godkjennes i Styret i Helse Stavanger og legger grunnlaget for videre arbeid med sykehusutbygging.

 37. 2011

  Prosjektet «Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF» etableres.

Fant du det du lette etter?