Historikk

SUS2023

 1. 2022

  Ferdigstillelse av de første byggene

 2. 2021

  Montering av fasader og innredningsarbeid på de første byggene.

 3. 2020

  Byggearbeidene for etasjene over kjeller starter og ferdigstillelse av parkeringshus for ansatte.

  Les mer her
 4. Mai 2019: SUS2023 Organisasjonsutvikling starter endringsprosjekt på akuttmottaket

  Målet er å finne løsninger og å designe nye hensiktsmessige tjenester for nytt sykehus

  Les mer her
 5. April 2019: Utsmykningsprosjektet for SUS2023 svært godt mottatt

  115 kunstnere meldte seg til speeddate med kuratorene fra KORO

  Les mer her
 6. Mars 2019: Sprengearbeidene i gang på sykehustomten

  Stangeland Maskin startet arbeidet med å opparbeide sykehustomten på Ullandhaug.

  Dronebilde ved oppstart av sprengearbeidet
 7. Mars 2019: Bravida vinner elektrokontrakt med SUS2023

  Bravidas avdeling i Stavanger skal levere elektrisk anlegg til hele det nye sykehuset. Kontraktens verdi er nær 300 millioner kroner inkludert mva.

  Regiondirektør i Bravida Sør Vest, Ronny Øvervik og administrerende direktør i Helse Stavanger, Inger Cathrine Bryne
  Les mer her
 8. Mars 2019: Vest Betong vant tredje største kontrakt med SUS2023

  Kontrakten har en verdi på over 350 millioner kroner inkludert mva.

  Bjørn M. Dahl, prosjektsjef Vest Betong, Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Stavanger universitetssjukehus og Lars Berland, daglig leder Vest Betong
  Les mer her
 9. Januar 2019: Her vil sjukehuset frakte blodprøver i lufta

  Små, ubemanna fly og helikopter kan spare helsevesenet for tid, pengar og klimautslepp. Nå skal tre norske sjukehus teste det ut.

  Les hele saken (nrk.no)
 10. Desember 2018: Kruse Smith AS vinner kontrakt om å bygge råbygget til SUS2023

  Kontrakten har en verdi på 516 millioner kroner inkludert mva., og er en av de største kontraktene i prosjektet.

  Les mer her
 11. 3. september 2018

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Annelin Festervoll, leder for ungdomsrådet ved Helse Stavanger, tar det aller første spadetaket på tomta der det nye sykehuset skal ligge.

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Annelin Festervoll, leder for ungdomsrådet ved Helse Stavanger tar første spadetak.
  Svein G Lunde
  Les mer
 12. 5. juni 2018

  SUS2023 har valgt Kruse Smith Entreprenør AS som leverandør av parkeringshus for ansatte på Ullandhaug. Estimatverdien på kontrakten er på 95 millioner kroner

  F.v.: Tom Brueland og Kristin Stømer Frafjord fra Kruse Smith, Therese Sæland Øvernes (SUS2023), Geir Endresen (Kruse Smith), Kari Gro Johanson (SUS2023) og Bent Ove Tjøtta fra Kruse Smith.
  Les mer
 13. 22. mars 2018

  Den første kontrakten blir signert med KONE AS. KONE AS skal levere person- og sengeheiser til det nye sykehuset.

  Les mer
 14. 21. februar 2018

  Funksjonsprosjektet ble ferdigstilt og presentert i styremøte i Helse Stavanger HF. Funksjonsprosjektet danner grunnlag for det videre arbeidet med detaljprosjektering og organisasjonsutvikling.

 15. 9. januar 2018

  Tomteavtalen mellom Helse Stavanger HF, Rogaland fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF signeres. Med denne avtalen har Stavanger universitetssjukehus fått hånd om det meste av sykehustomten som trengs for både første byggetrinn, SUS2023, og til videre byggetrinn.

  Administrerende direktør signerte tomteavtale
 16. 21. juni 2017

  Styret i Helse Vest RHF godkjenner Forprosjektrapporten og sier ja til bygging av nytt sykehus. Nå kan gjennomføringsfasen starte!

  Les mer om forprosjektfasen
 17. 9. juni 2017

  Styret i Helse Stavanger sier ja til nytt sykehus. Forprosjektrapporten godkjennes.

 18. Mars 2017

  Områdereguleringen for det nye sykehuset på Ullandhaug vedtas i Stavanger bystyre og i Sola kommunestyre.

  Oversiktsbilde over sykehustomta på Ullandhaug
  Områdereguleringen for de nye sykehuset på Ullandhaug er vedtatt
 19. 6. oktober 2016

  Helseminister Bent Høie besøker SUS og meddeler at Helse Stavanger får låne 5,9 milliarder kroner til utbygging av nytt sykehus på Ullandhaug over statsbudsjettet. Byggingen er beregnet til å koste cirka åtte milliarder kroner. De resterende midlene skal finansieres via lån fra Helse Vest og sykehuset selv.

  Bent Høie på besøk på SUS
  Svein G Lunde
  Finansieringen av nytt sykehus er på plass
 20. August 2016

  SUS2023 Organisasjonsutvikling blir etablert.

 21. 12. januar 2016

  Helseministeren vedtar i foretaksmøte at nytt sykehus i Helse Stavanger HF skal legges til Ullandhaug. Helse Stavanger HF skal utarbeide forprosjektet.

  Les mer om konseptfasen
 22. 22. desember 2015

  Styret i Helse Vest RHF vedtar at Helse Stavanger får bygge nytt sykehus på Ullandhaug innenfor en ramme på 8 milliarder kroner.

  Helse Stavanger trenger og fortjener et nytt sykehus
 23. 27. november 2015

  Styret i Helse Stavanger går inn for Ullandhaug som sted for nytt sykehus.

  Enstemmig Helse Stavanger-styre velger Ullandhaug
 24. November 2015

  Konseptvalgrapporten ferdigstilles med utredning av mulige alternativer for nytt sykehus. Det legges fram fire alternativer 1) Nullalternativet 2) Våland 3) Ullandhaug 4) Stokka/Sandnes.

 25. Juni 2013

  Idefasérapporten godkjennes.

  Les mer om idefasen
 26. 26. september 2012

  Bygningsmessig utviklingsplan godkjennes i Styret i Helse Stavanger og legger grunnlaget for videre arbeid med sykehusutbygging.

 27. 2011

  Prosjektet «Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF» etableres.

Fant du det du lette etter?