Prosjektgruppen SUS2023

Byggeprosjektet

Prosjektgruppen holder til på Ipark - Professor Olav Hansensvei 7A, i4 bygget

Prosjektdirektør

Kari Gro Johanson

Epost: kari.gro.johanson@sus.no
Telefon: 91 39 22 84

Prosjektstyringsleder (frem til 22.sept 2017)

Erik Forgaard

Epost: erik.forgaard@sus.no
Telefon: 98 28 09 52

Seniorrådgiver

Halvor S Karlsen

Epost: halvor.seyffarth.karlsen@sus.no
Telefon: 48 15 15 77

Prosjektledere

Hans Tore Frydnes (har kontor på Våland)

Epost: hans.tore.frydnes@sus.no
Telefon: 95 05 11 21

Eli Rostrup

Epost: eli.rostrup@sus.no  
Telefon: 97 42 78 92

Marit Ellingsen Qvam

Epost: marit.ellingsen.qvam@sus.no  
Telefon: 97 14 23 28

Ove Nordstokke

Epost: ove.nordstokke@sus.no  
Telefon: 90 80 42 89

Therese Sæland Øvernes

Epost: therese.overnes@sus.no  
Telefon: 41 04 80 71

Prosjektkoordinator

Beate Ekornes

Epost: beate.ekornes@sus.no
Telefon: 47 38 55 04

IKT-konsulent

Ole Petter Rønningen

Epost: ole.petter.ronningen@helse-vest-ikt.no

Organisasjonsutvikling

Prosjektgruppen holder til på Våland, administrasjonsbygget 3.etg

Leder for OU SUS2023

Urdahl, Hege Fjell

Epost: hege.fjell.urdahl@sus.no
Telefon: 415 33 854

Prosjektledere

Kari Jøssang

Epost: kari.jossang@sus.no 

Linda Synnøve Halle Nordahl

Epost: linda.halle.nordahl@sus.no

Øystein Evjen Olsen

Kristian Øgreid Leitao