Prosjektorganisering

Høsten 2017 gikk SUS2023 over i gjennomføringsfasen, nærmere bestemt funksjonsprosjektet, som er den første fasen av gjennomføringen. Da går man i dybden og kvalitetssikrer plassering av de ulike rom, detaljert utforming av de enkelte rom, planlegging av fellesområder i første etasje og utomhusområdene.

Overordnet organisering

Styret i Helse Stavanger HF eier prosjektet, og administrerende direktør er byggherre. Det er utnevnt et prosjektråd for både organisasjonsutviklingsprosjektet og byggeprosjektet. Mandatet til prosjektrådet er å rådgi administrerende direktør før viktige beslutninger om byggets innvendige utforming skal fattes.

Prosjektstyringsgruppen

Videre er det opprettet en prosjektstyringsgruppe, som skal rådgi administrerende direktør hva angår den bygningsmessige gjennomføringen av prosjektet. Prosjektstyringsgruppen består av, i tillegg til ledere fra Helse Stavanger HF, tre eksterne deltakere, med betydelig  gjennomføringskompetanse fra store byggeprosjekter.

Prosjektdirektør

Prosjektdirektør for byggprosjektet er Kari Gro Johanson, som gikk inn i stillingen høsten 2014. Fra høsten 2016 ble hun ansatt i Sykehusbygg HF, som  er et nasjonalt helseforetak som skal benyttes ved alle store sykehusprosjekter over 500 millioner kroner.

Sykehusbygg HF

Prosjektdirektør for arbeidet med organisasjonsutvikling i er Hege Fjell Urdahl, som gikk inn i stillingen høsten 2016.

Brukergrupper

Elleve brukergrupper går nå tegningene nærmere etter i sømmene, på jakt etter den beste plasseringen av møbler og utstyr i rommene på det nye sykehuset i tillegg til rommenes plassering og beskrivelse av utomhusområdene.

Brukergruppene er satt sammen for å favne bredt, med mest mulig erfaring og kompetanse. Det betyr også at mange perspektiver, behov og hensyn møtes. I løpet av høsten skal brukergruppene kvalitetssikre rommene og komme med innspill til løsninger som gir god arbeidsflyt. Også uteområdene og fellesområdene skal gjennomgås, og her skal pasientrepresentanter delta, for blant annet å sikre at hensynet til universell utforming er tilstrekkelig ivaretatt.

Brukerutvalg

Det er etablert et eget brukerutvalg for prosjektet. Her deltar representanter for ulike pasientgrupper. Hensikten er at brukerutvalget skal komme med innspill og kommentarer til de valgte løsninger, med særlig fokus på universell utforming.

Organisasjonskart

Organisasjonskart SUS 2023.PNG

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.