Slipper å reise til sykehuset for kontroll

Menn som har sex med menn, og som har særlig høy risiko for å bli smittet med hiv, kan få forebyggende medisin. Det innebærer også jevnlige kontroller på sykehus. Nå kan de sitte på jobb eller hjemme under oppfølgingstimen.

sonali_hud_red.jpg

Fra venstre står sekretær Ailin Haugsengen, sykepleier Dagrunn Ø. Aksnes og seksjonsoverlege Sonali Rathour Hansen ved poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner.

– Vi utvikler et pasientforløp for PrEP-brukere der vi legger vekt på fleksibilitet for brukeren. Vi vil møte brukeren der den er, slik at han kan snakke med behandleren sin via mobil, nettbrett eller pc, sier Sonali Rathour Hansen, seksjonsoverlege ved poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner.

Menn som har sex med menn, og som har særlig høy risiko for å bli smittet med hiv, kan få tilbud om hivmedisinen PrEP. PrEP betyr preeksponeringsprofylakse og gis til hiv-negative for å forebygge eventuell infeksjon.

Stavanger universitetssjukehus har omlag 45 brukere fra Kristiansand til Haugesund og tallet er økende.

Fordeler for pasient og sykehus

I dag må personer som tar PrEP-medisiner ta hiv-test hver tredje måned, for deretter å komme inn til time. Det ønsker Hansen å endre på. 

– Dersom prøvene er normale og negative tilbyr vi nå oppfølgingstime på video. Denne brukergruppen er unge, arbeidsføre, friske og oppegående. De trenger fleksible løsninger, sier Hansen.

Videokonsultasjon gir fordeler både for PrEP-brukere, og for sykehuset.

– Vi ser allerede at andelen pasienter som møter til timen er høyere når de har mulighet til å ta oppfølgingstimen via video. De endrer ikke timen like hyppig som tidligere, noe som er en stor gevinst også for oss, forteller Hansen.

Dersom prøvene er positive, eller man har komplikasjoner på grunn av medisinene, må brukerne møte opp fysisk for konsultasjon.

God respons

Tilbakemeldinger fra brukerne viser at de opplever videokonsultasjon som trygt og sikkert, og at de gjerne ønsker å gjennomføre flere samtaler på video.

En time på sykehuset tar gjerne tre timer av dagen, når man inkluderer reisetid. Nå slipper brukerne reisetid, tapt arbeidstid, samt sparer penger til bompenger, drivstoff og parkering.

– Vi har fått veldig god respons fra dem som har gjennomført videosamtale hittil. Men fortsatt er vi bare i oppstarten, vi skal fortsette å utvikle et godt pasientforløp for denne gruppen, sier Hansen.

Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner.

Prosjektet er en del av SUS2023 Organisasjonsutvikling

I forbindelse med nytt sykehus er en rekke prosjekter satt i gang for å teste og videreutvikle gode løsninger for dagtilbudet ved SUS. Flere videokonsultasjoner er et av tiltakene. 

Ny kompetanse og nye samarbeidsformer er helt nødvendig for å levere enda bedre tjenester til pasientene og en bedre arbeidshverdag for medarbeiderne i 2023.

Les mer om organisasjonsutvikling fram mot 2023