​​Stavanger-regionen trenger nytt sykehus!

Prosjektarbeidet i Helse Stavanger HF er kommet godt i gang med et løft og en utbygging som er stor også i nasjonal målestokk. I januar 2016 ble det endelig klart at Ullandhaug er valgt som konsept for nytt sykehus i regionen.

 

Pasientperspektivet kommer alltid først. Min begrunnelse for valg av konsept er basert på hva jeg er sikker på vil gi den beste behandlingen for alle våre pasienter og det beste sykehuset for alle våre medarbeidere. De andre alternativene nådde ikke målene som er satt for prosjektet i forhold til de pasientbehandlingsrelaterte kriteriene i på langt nær samme grad.

 


En av de viktigste oppgavene når vi bygger nytt sykehus er å sikre at regionen får et sykehus som kan ta vare på pasientene ikke bare i 2025, men også i 2040.  Dette krever langsiktig planlegging, økonomistyring og dyktige medarbeidere som kan sette planene ut i livet. Den teknologiske utviklingen går svært fort – noe som gjør det nødvendig å priori​tere på fleksibilitet, elastisitet og standardisering i de løsninger vi velger.

Vi er heldige i Helse Stavanger  som får anledning til å være med på å utvikle et nytt sykehusbygg. Dette skal skje med godt lagspill mellom ansatte og ledere i sykehuset, med representanter for pasientgrupper, omkringliggende kommuner, universitet, fylket, næringsliv og andre interessenter.​

 

A​dministrerende direktør
Inger Cathrine Bryne​