SUS2023 inviterte oljebransjen til å bygge sykehus

Forrige uke sto prosjektorganisasjonen SUS2023 på stand på to store konferanser i Stavanger. De møtte leverandørbransjen innen oljesektoren på SEC2017, og innovasjonssektoren på teknologikonferansen 37 ºC, der framtidens helseteknologi var på agendaen.

– Da jeg leste om Stavanger Energy Conference i Stavanger Aftenblad, tok jeg med en gang kontakt for å undersøke mulighetene få være med og presentere SUS2023, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

Jon Rønning (Nordic COWI) og Kari Gro Johanson (prosjektdirektør) deltok på Stavanger Energy Conference (SEC2017) med stand og innlegg på konferansen. Budskapet til bransjen var tydelig: tenk ut av boksen!

– I et sykehus er det enorme mengder tekniske installasjoner, rørføringer, ventilasjoner og lignende, som oljebransjen burde ha de beste forutsetninger til å konkurrere om, sier Johanson til enerwe.no.

– Vi ønsker å legge til rette for at de lokale entreprenørene og leverandørene kommer på anbudslisten.

Sykehuset skal bygges mest mulig industrialisert med prefabrikkering utenfor byggeplassen og montering på byggeplassen. I alle deler av prosjektet jobbes det hardt med effektivisering, men mye avhenger av anbud og prising fra entreprenører og leverandører.

Presentasjonene SUS2023 holdt på konferansen finner du på nettsidene til prosjektet: https://helse-stavanger.no/om-oss/sus2023#presentasjoner

Hege på stand. Foto.

– Kjempekjekt å stå på stand. Det var mange som var interessert i å forstå det nye sykehuset, og som ønsket å tilby teknologi og løsninger til oss, sier Hege Fjell Urdahl.

SUS2023 var også til stede på helseteknologikonferansen 37 ºC Life Science Technology Conference & Exhibition. Der deltok blant annet helseminister Bent Høie, ordfører i Stavanger kommune, Christine Sagen Helgø, og administrerende direktør Laerdal Medical, Tore Lærdal.

Hege Fjell Urdahl er prosjektleder i SUS2023 - organisasjonsutvikling og sto på stand sammen med Ove Nordstokke, Marit Qvam Ellingsen, Linda Halle Nordahl og Kari Jøssang fra SUS2023. Hun forteller at forsker og lege Anita Kåss (Betanien hospital i Skien) hadde et inspirerende innlegg.

– Kåss snakket om mye av det vi ønsker oss for SUS2023-arbeidet. Hun snakket om genuint engasjement for pasientene sine som en motivasjon og driver for sitt arbeid. Hun bød på seg selv gjennom å fortelle sin personlige historie gjennom feiling og suksess. Og hun snakket om det å aldri gi opp når du tror på noe, forteller Urdahl.

– Samtidig snakket Kåss på høyt vitenskapelig nivå om fysiologiske mekanismer i behandlingen. Akkurat som våre engasjerte fagfolk, som nå skal jobbe fram mot et moderne sykehus for medarbeidere og pasienter.

Konferansen var den første i sitt slag i Stavanger, og medarbeidere fra Helse Stavanger og Helse Vest var involvert både som deltakere, på stand og med innlegg.