SUS2023 Organisasjonsutvikling

Sykehuset videreutvikler og omstiller virksomheten sin til enhver tid. Et stort investeringsprosjekt som SUS2023 utløser imidlertid ekstra stort behov for utviklingsarbeid; bygging av nytt sykehus, flytting av somatisk døgnaktivitet og akuttmottak til Ullandhaug i 2023 og videreutvikling av dag- og poliklinisk behandlingstilbud på Våland.

Organisasjonsutvikling i SUS2023 handler om hvordan alle ansatte og ledere videreutvikler tjenestene ved sykehuset. Vi må bygge ny kompetanse som vi trenger for å levere enda bedre tjenester til pasientene i nye bygg og utvikle nye samarbeidsformer som gir en bedre arbeidshverdag for våre ansatte.

Kontakt prosjektgruppen

Kjerneoppdrag:

Sikre at medarbeidere har ferdigheter og kompetanse til å ta i bruk nye areal, ny teknologi og ny logistikk i SUS2023 på en god og effektiv måte. 

Målene våre er:

 1. Som universitetssykehus og stort akuttsykehus har vi høy kvalitet gjennom kompetanse i alle ledd.
 2. Vår helsehjelp preges av sømløse pasientforløp og god kommunikasjon.
 3. Samspill mellom pasienter, medarbeidere, ledere, infrastruktur, arbeidsprosesser, teknologi og logistikk gir optimal drift og gode tjenester.
 4. Vi har sikkert og godt miljø for pasienter, medarbeidere og samfunn.

Det ønsker vi å oppnå gjennom blant annet:

 • Aktiv deltakelse fra medarbeidere, pasienter og pårørende i løsninger som utvikles og testes.
 • At nye måter å jobbe på er utprøvd og kjent blant medarbeiderne før de realiseres.
 • Godt forberedte ledere.
 • Mer og bedre samhandling på tvers av fag og funksjoner.
 • Effektiv bruk av arealer gjennom sambruk.
 • Bemanningsplaner og rett kompetanse tilpasset nytt sykehus.
 • Organisasjonsforskning underveis som gir viktig kunnskap og ferdigheter.
 • Systematisk innhenting av erfaringer nasjonalt og internasjonalt for å hente det beste fra spesialisthelsetjenesten i andre land.


Fant du det du lette etter?