Prosjektgruppen SUS2023 Organisasjonsutvikling

Vi holder til i 3. etasje i Administrasjonsbygget, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8.

​Hege Fjell Urdahl
prosjektdirektør
e-post: hege.fjell.urdahl@sus.no
telefon: 415 33 854

Kari Jøssang
e-post: kari.jossang@sus.no
telefon: 952 33 852

Linda Synnøve Halle Nordahl
e-post: linda.synnove.halle.nordahl@sus.no
telefon: 959 36 305

Margareth Gilje Heggland
e-post: margareth.gilje.heggland@sus.no
telefon: 913 21 087

Øystein Evjen Olsen
e-post: oystein.evjen.olsen@sus.no

Kristian Øgreid Leitao
e-post: kristian.ogreid.leitao@sus.no
telefon: 980 57 283

Siri Lerstøl Olsen
e-post: siri.lerstol.olsen@sus.no
telefon:  408 69 842

Jan Sivert Bjerkås
e-post: jan.sivert.bjerkas@sus.no
telefon: 957 55 928