Konseptfase

Konseptfasen er nå avsluttet

Høring konseptrapport

Prosjektet fikk godkjent idéfaserapport i juni 2013 og skal nå utrede konseptfasen.​

​​​​​​​​​​​​​​​Overordnet målsetning for konseptfasen er:

Å utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon for at styret i Helse Stavanger HF og styret i Helse Vest RHF kan godkjenne ett utbyggingsalternativ som skal føres videre i til forprosjektfasen.

Fire alternativer fra idéfasen skal utredes:

  • 0-alternativet (renoveringsalternativet)
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på ny tomt
  • Utbygging på Våland i et første byggetrinn til 2025 og skissering av videre byggetrinn til 2040
  • Nytt sykehus på ny tomt - utbygging i ett byggetrinn

 

De tre tomtealternativene som utredes er:

  • Våland - videreutvikle og bygge nytt sykehus
  • Ullandhaug  - nybygg
  • Stokka/Sandnes - nybygg

 


Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.