Konseptfase

Konseptfasen er nå avsluttet

Dokumenter

Entreprisekostnader COWI.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Konseptvalgrapport/Entreprisekostnader COWI.pdfEntreprisekostnader COWI.pdf
Hovedfunksjonsprogram (HFP).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Konseptvalgrapport/Hovedfunksjonsprogram (HFP).pdfHovedfunksjonsprogram (HFP).pdf
Hovedprogram utstyr (HPU).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Konseptvalgrapport/Hovedprogram utstyr (HPU).pdfHovedprogram utstyr (HPU).pdf
Konseptvalgrapport.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Konseptvalgrapport/Konseptvalgrapport.pdfKonseptvalgrapport.pdf
Overordnet teknisk program (OTP).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Konseptvalgrapport/Overordnet teknisk program (OTP).pdfOverordnet teknisk program (OTP).pdf
ROS-analyse alternative konsepter FAVEO.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Konseptvalgrapport/ROS-analyse alternative konsepter FAVEO.pdfROS-analyse alternative konsepter FAVEO.pdf
Årskostnader COWI.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Konseptvalgrapport/Årskostnader COWI.pdfÅrskostnader COWI.pdf

Høring

Høring konseptrapport

Om konseptvalgfasen

Prosjektet fikk godkjent idéfaserapport i juni 2013 .​

​​​​​​​​​​​​​​​Overordnet målsetning for konseptfasen er:

Å utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon for at styret i Helse Stavanger HF og styret i Helse Vest RHF kan godkjenne ett utbyggingsalternativ som skal føres videre i til forprosjektfasen.

Fire alternativer fra idéfasen skal utredes:

  • 0-alternativet (renoveringsalternativet)
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på ny tomt
  • Utbygging på Våland i et første byggetrinn til 2025 og skissering av videre byggetrinn til 2040
  • Nytt sykehus på ny tomt - utbygging i ett byggetrinn

De tre tomtealternativene som utredes er:

  • Våland - videreutvikle og bygge nytt sykehus
  • Ullandhaug  - nybygg
  • Stokka/Sandnes - nybygg

 

Fant du det du lette etter?