Høring - konseptrapport Helse Stavanger HF

Konseptrapporten for Prosjekt sykehusutbygging (sept 2015).

Mandatet for konseptfasen har vært å utrede følgende alternativ for planleggingen av nytt universitetssykehus:

  • Null-alternativet (ombygging på eksisterende tomt på Våland)
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på hhv Ullandhaug/Stavanger og Stokka/Sandne
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på dagens tomt på Våland
  • Helt nytt sykehus i et​t byggetrinn


 

Høringskommentarer

Høringskommentarene sendes på epost til: sykehusutbygging@sus.no ​og som post til:

Helse Stavanger HF, Prosjekt Sykehusutbygging, postboks 8100, 4068 Stavanger. Merk konvolutten: «Kons​eptrapport».

Høringsfristen er satt til 30. september 2015. Høringen sendes i henhold til liste.​

Det presiseres at administrerende direktør og styret i Helse Stavanger HF ikke har konkludert med hensyn til hvilken tomt og hvilket konsept som anbefales å gå videre til forprosjektfasen. Dette avventes til etter at høringsprosessen er avsluttet. Av den grunn vil det være kapitler i vedlagte konseptrapport som ikke blir ferdigstilt før etter at høringsprosessen er avsluttet.

​​

Høringsrapporten​

Høringsrapporten (pdf, 6MB)​
Høringsbrev (pdf)
Høringskonferanse 18 august presentasjon


Vedlegg og referanser ​til høringsdokumentet

Høringskommentarer

 

Kommuner og fylkeskommuner

20150825 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Sola kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150825 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Sola kommune.pdf20150825 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Sola kommune.pdf
20150831 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Timekommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150831 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Timekommune.pdf20150831 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Timekommune.pdf
20150831 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - politisk vedtak fra Sola kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150831 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - politisk vedtak fra Sola kommune.pdf20150831 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - politisk vedtak fra Sola kommune.pdf
20150911 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Hå kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150911 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Hå kommune.pdf20150911 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Hå kommune.pdf
20150917 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Klepp kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150917 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Klepp kommune.pdf20150917 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Klepp kommune.pdf
20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Bjerkreim kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Bjerkreim kommune.pdf20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Bjerkreim kommune.pdf
20150928 - Høring- Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Fylkesmannen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150928 - Høring- Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Fylkesmannen.pdf20150928 - Høring- Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Fylkesmannen.pdf
20150929 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Statens Vegvesen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150929 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Statens Vegvesen.pdf20150929 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Statens Vegvesen.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Fylkesutvalget.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Fylkesutvalget.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Fylkesutvalget.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Stavanger kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Stavanger kommune.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - saksfremlegg Stavanger kommune.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Eldrerådet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Eldrerådet.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Eldrerådet.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Rogaland Brann og Redning IKS.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Rogaland Brann og Redning IKS.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Rogaland Brann og Redning IKS.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Sandnes kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Sandnes kommune.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Sandnes kommune.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Stavanger kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Stavanger kommune.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Stavanger kommune.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - vedtak fra fylkesutvalget.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - vedtak fra fylkesutvalget.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - vedtak fra fylkesutvalget.pdf
20151021 - Høring - Prosjekt Sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Randaberg kommune.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Offentlige/20151021 - Høring - Prosjekt Sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Randaberg kommune.pdf20151021 - Høring - Prosjekt Sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Randaberg kommune.pdf

 

 Pasient- og brukerorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og verneombud

 

20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Evalueringskjema fra Brukerutvalget Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Evalueringskjema fra Brukerutvalget Helse Stavanger.pdf20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Evalueringskjema fra Brukerutvalget Helse Stavanger.pdf
20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Brukerutvalget Helse Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Brukerutvalget Helse Stavanger.pdf20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Brukerutvalget Helse Stavanger.pdf
20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Brukerutvalget sykehusutbyggingen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Brukerutvalget sykehusutbyggingen.pdf20150922 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Brukerutvalget sykehusutbyggingen.pdf
20150928 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra vernetjenesten.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150928 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra vernetjenesten.pdf20150928 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra vernetjenesten.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Dnlf.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Dnlf.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Dnlf.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Fagforbundet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Fagforbundet.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Fagforbundet.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra NSF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra NSF.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra NSF.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Tekna.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Interne/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Tekna.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Tekna.pdf

 

Andre høringsinstanser, og øvrige

20150817 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Avinor.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150817 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Avinor.pdf20150817 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Avinor.pdf
20150818 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Tilleggsinfo fra Avinor.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150818 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Tilleggsinfo fra Avinor.pdf20150818 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Tilleggsinfo fra Avinor.pdf
20150907 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Iris.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150907 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Iris.pdf20150907 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Iris.pdf
20150916 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Bjørn J. Johannesen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150916 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Bjørn J. Johannesen.pdf20150916 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Bjørn J. Johannesen.pdf
20150928 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Econ.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150928 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Econ.pdf20150928 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Econ.pdf
20150929 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Universitetsfondet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150929 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Universitetsfondet.pdf20150929 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Universitetsfondet.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ analyse befolkningsgrunnlag.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ analyse befolkningsgrunnlag.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ analyse befolkningsgrunnlag.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ kostnadsestimat.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ kostnadsestimat.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ kostnadsestimat.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ nasjonale forslag.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ nasjonale forslag.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ nasjonale forslag.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ tidlig sammenligning andre prosjekter.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ tidlig sammenligning andre prosjekter.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ tidlig sammenligning andre prosjekter.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ trafikkgrunnlag.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ trafikkgrunnlag.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ trafikkgrunnlag.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ trasèvalg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ trasèvalg.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Econ trasèvalg.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Næringsforeningen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Næringsforeningen.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - Svar fra Næringsforeningen.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Byutviklingens lange linjer avdeling.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Byutviklingens lange linjer avdeling.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Byutviklingens lange linjer avdeling.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra NFF.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra NFF.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra NFF.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Universitetet i Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Universitetet i Stavanger.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra Universitetet i Stavanger.pdf
20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra statsbygg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/sykehusutbygging/Documents/Høringskommentarer/Annet/20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra statsbygg.pdf20150930 - Høring - Prosjekt sykehusutbygging - Konseptrapport - svar fra statsbygg.pdf

 

Skisseprosjekt Nordic Cowi

Skisseprosjektrapport - Stokka (pdf, 18MB)Skisseprosjektrapport - Ullandhaug (pdf, 19MB)Skisseprosjektrapport - Våland (pdf, 19MB)Skisseprosjektrapport - felles presentasjon (pdf, 30MB)Kostnadsberegning skisseprosjekt (pdf)

Vedlegg
Mulighetsbildet ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling, rapport fra Helse Stavanger HF (pdf)Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling, rapport fra Helse Stavanger HF (pdf)Transportanalyse, alternativ lokalisering av Stavanger universitetssykehus, rapport fra Asplan-Viak (pdf, 7MB)

Eksterne referanser
› Kartlegging av eid bygningsmasse. Teknisk tilstand og teknisk oppgraderingsbehov, tilpasningsdyktighet og felles infrastruktur og områdeforhold. Rapport fra Multiconsult. (pdf)
› Nytt sykehus på Ullandhaug. Brev fra Universitetet i Stavanger. (pdf)
› Lokalisering av nytt Universitetssykehus i Stavangerregionen. Brev fra IRIS. (pdf)
› Utredning av synergieffekter ved samlokalisering av Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus. Rapport fra Oxford Research. (pdf)
› Samlokalisering av Universitetssykehuset og Universitetet i Stavanger. Arbeidsnotat fra PwC. (pdf, 9MB)
› Sykehus og medisinerutdanning i Odense og Ålborg. Arbeidsnotat fra IRIS. (pdf)
› Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Rapport fra Innovasjon Norge. (pdf)
› Konsekvensvurdering Stavanger
› Konsekvensvurdering Sandnes

For media
› Bilder fra skisseprosjektet på Flickr

Fant du det du lette etter?