Høringskommentarer

​Kommuner og fylkeskommuner

Pasient- og brukerorganisasjoner

Arbeidstakerorganisasjoner og verneombud

Andre høringsinstanser

Øvrige