HELSENORGE

Utviklingsplan

Utviklingsplanen skal bidra til: Å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg, teknologi og utstyr.

​Utviklingsplan for Helse Stavanger 2022 - 2035​Utviklingsplan for Helse Stavanger 2018

Relaterte dokumenter

Helse 2035. Strategi for Helse Vest Forprosjektrapport SUS2023 Utviklingsplan for Helse Stavanger 2012

Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidig behov for helsetjenester. Planen skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål.

Planen skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer.

Alle helseforetakene skal ha utviklingsplaner og disse planene må ses som del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar.

Utviklingsplanen skal beskrive dagens situasjon, virksomhetens profil sammenlignet med andre helseforetak og hvilke strategiske og overordnede føringer som er gjeldende. Deretter beskrives hvilke trender som åpner for endringer før det gjøres en framskriving.

Det overordnede målet er å legge til rette for god og framtidsrettet pasientbehandling og god bruk av ressurser. Vi skal rett og slett skape pasientens helsetjenester.

Fant du det du lette etter?