HELSENORGE

MIR Major Incident Reporting

Database for registrering av store hendelser, majorincidentreporting.net, er NÅ åpen for registrering. 

 English version​
​​

Database for registrering av store hendelser, majorincidentreporting.net, er NÅ åpen for registrering.

I November 2021  ble det avholdt et  møte der de opprinnelige stifterne av majorincidentreporting.net, ble presentert for den nye versjonen av nettsiden og databasen. Dagen etter ble nettsiden og tilgangen til databasen publisert og kan nå nås over internett.

Majorincidentreporting.net har til hensikt å samle data om store hendelser der mye personell og ressurser blir aktivisert. Basen er tenkt å være internasjonal og det foreligger pr. dags dato rapporter fra blant annet Chile, Mexico, Finland, England og Norge.

En majorincidenc er definert som en betydelig hendelse, som krever en reaksjon utover rutinen, som følge av ukontrollert utvikling i løpet av utførelsen av enhver etablert prosedyre eller forbigående arbeidsaktivitet.

Når det er samlet inn data over noe tid, vil data fra basen bli gjort tilgjengelig for forskningsformål. Håpet er at informasjonen som samles kan være et godt grunnlag for økt forståelse for hva som kreves i store hendelser med stort skadeomfang, og hvordan ressurser kan brukes bedre i disse situasjonene.

Data som registreres er delt i to hovedgrupper. Vanlige hendelser der det hovedsakelig aktiviseres bakkegående ressurser som biler, båter og personell. Den andre gruppen informasjon omhandler hendelser der personell på helikopter registrerer sine spesielle erfaringer med hendelser.

Basen kan nås på https://majorincidentreporting.net under valget «Instructions» eller ved å klikke grønn knapp på hjemmesiden.

For å kunne registrere en hendelse, må man lage sin egen brukerkonto. Anvisningen for dette finnes på samme side som instruksjonene.​