HELSENORGE

Prehospital hjertestansrapport Helse Stavanger 2022

Prehospital hjertestansrapport Helse Stavanger 2022 er ferdigstilt.Se link til rapporten nedenfor. Den er kvalitetssikret opp mot den nasjonale rapporten.

Prehospital hjertestansrapport Helse Stavanger 2022.

Til informasjon så er de nasjonale rapportene tilgjengelig her:
https://www.kvalitetsregistre.no/register/hjerte-og-karsykdommer/norsk-hjertestansregister

Link til informasjon om Hjertestansregister for Helse Vest:

Hjertestansregister for Helse Stavanger