HELSENORGE

Seminar oppfølging av førstehjelpere

RAKOS arrangerte seminar for oppfølgere av førstehjelper

Flere personer samlet rundt et bord

Brukerrepresentant Eli Bentsen forteller om erfaringen som førstehjelper

​​​​Verdens første seminar om oppfølging av førstehjelpere ble arrangert  1.november av RAKOS. Der var deltakere fra hele Norge (Stavanger, Førde, Gjøvik og Oslo)  og flere foredragsholdere som er eksperter i  etikk, psykologi og oppfølging.  

Her er en link til selve prosjektet: 
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/prosjekter/oppfolging-forstehjelpere.

​​I dag gjennomføres oppfølging i Stavanger og Gjøvik, mens det planlegges oppstart i Førde og Oslo i løpet av kort tid. 

Til nå har om lag 200 personer benyttet seg av tilbudet.

Vi gjennomføre flere samtaler og sørger for forskning, kvalitetssikring og nettverkets bygging i oppfølgingsprosjektet. HV har gitt mandat til RAKOS for prosjektet.​