Fatigue hos brystkreft overlevere

Siden kortidsoverlevelsen for brystkreftpasienter de siste 15 årene har blitt så god, har endepunkter knyttet til pasientenes psykososiale forhold, livskvalitet, fatigue og arbeidslivsdeltagelse fått større oppmerksomhet. Fatigue etter brystkreft, som er vanlig tilstand, kan gå ut over både livskvalitet og arbeidsuførhet. Mekanismer for hvordan fatigue rammer noen så kraftig, mens andre ikke, er ukjent. PBCB materialet er godt egnet til studier der mekanismer for kronisk fatigue studeres, siden longitudinelle kliniske-, biologiske- og PROM-data kan trianguleres

Fatigue hos brystkreft overlevere
Involverte
Marie Austdal
Håvard Søiland
Emiel Janssen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.