For deltagere

Den generelle forskningsbiobanken PBCB er et regionalt samarbeid mellom Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Stavanger Universitetssjukehus (SUS) der vi samler inn biologisk materiale fra brystkreftpasienter. 

​Materialet vil bli benyttet til pågående og fremtidig brystkreftforskning ved SUS/HUS og med samarbeidende institusjoner i inn og utland. Spesielt for PBCB er den systematiske og brede innsamlingen av blodprøver, som vil danne et unikt grunnlag for en bedre biologisk forståelse av brystkreft, bl.a. med bedre biomarkører for diagnostikk, prognose og prediksjon av behandlingsresponsen. Forskningen vil også legge grunnlag for å utvikle nye medikamenter eller behandlingsmetoder.

Ved SUS startet innsamlingen av biologisk materiale til PBCB i overgangen 2012/2013. Til nå er det inkludert over 300 pasienter i Stavanger. De inkluderte pasientene vil følges regelmessig i 11 år med en spørreskjemapakke hvert år og blod- og urinprøver hvert halvår. Blodprøvene vil bli lagret i PBCB for fremtidig forskning i prosjekter godkjent av Regional Etisk Komite.

Selve oppfølging av pasientene skjer i samarbeid mellom Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon, ved Kirurgisk avdeling og Kreftavdelingen.

Brukermedvirkningen i prosjektet 


PBCB har et aktivt samarbeid med to brukerrepresentanter fra den regionale brystkreftforeningen (Brystkreftforeningen). Begge fungerer som aktive partnere i Brukermedvirkningsprogrammet og deltar i våre prosjektmøter.

De er begge tidligere brystkreftpasienter og har gitt verdifull innsats i flere aspekter av PBCB-prosjektene. Dette har gitt et viktig løft i studiegruppen. På oppfordring fra brukerne har PBCB startet et nytt fokusområde: Fatigue og arbeidslivsdeltagelse hos brystkreftoverlevere (fokusområde  4). Videre er brukerne våre aktiv deltagende i utforming av samtykkeerklæringer og informasjonsbrev som sendes til pasienter. De gir også viktige innspill på søknader som sendes inn. Planen er at brukerne skal være med når resultatformidlingen skal skje i de ulike media (skriftlig og muntlig).

Brukermedvirkningen har gitt PBCB en viktig ekstra dimensjon, som vi vil videreutvikle fremover.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.