Personalized Monitoring in Breast Cancer

​Flytende biopsier undergår eksplorativ finkjemming for evt. sirkulerende kreftceller (CTCs), sirkulerende fritt tumor DNA (ctDNA), mikroRNA, ekstracellulære vesikler (EVs) og tumor educated platelets (TEPs) for å kartlegge kandidatmarkører, som brystkreftceller lekker ut i blodet. Gjennom slik monitorering, åpner det seg muligheter i fremtiden for å kunne påvise tilbakefall på et tidligere stadium enn i dag. PBCB søker å utvikle tester som kan påviste systemisk residiv tidligere enn før, og muliggjøre innslag av ny behandling på et langt tidligere stadium enn i dag. Målet er å bedre langtidsoverlevelsen ved brystkreft.
Personalized Monitoring in Breast Cancer (PerMoBreCan)


Involverte:
Emiel Janssen, Avdeling for kvant. Og molekyær patologi
Håvard Søiland, Bryst- og endokrinkirurgisk avd.
Bjørnar Gilje, Avdeling for strålefysikk og onkologi
Kristin Jonsdottir
Oddmund Nordgård
Kjersti Tjensvoll
Samarbeidspartnere
MD Mylin Torres, Emory University
Tim Lash
…..

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.