HELSENORGE

Forskning på revmatologisk avdeling

Avdelinga vår har en lang tradisjon for forskning i regi av Klinisk immunologisk forskningsgruppe, som ledes av professor emeritus Roald Omdal. Så langt har ni personer tatt doktorgrad med utgangspunkt i resultater fra studier gjennomført ved revmatologisk avdeling. I den første studien (2003-2006) deltok nesten 150 pasienter med primært Sjögrens syndrom eller systemisk lupus erytematosus i den andre studien (STAR-studien, 2014-2016) deltok 120 pasienter med primært Sjögrens syndrom. Hovedfokus for forskningsarbeidet har vært å kartlegge forekomst av fatigue (sykelig utmattelse) og påvirkning av nervesystemet ved disse sykdommene, og vi ønsker å undersøke årsakene og utvikle teorier som forklarer disse fenomenene.

Vi er svært takknemlige for at så mange av pasientene våre stiller opp i studier! Dette er viktig for at vi sammen kan jobbe for bedre forståelse av plagene og utvikle bedre behandling for framtida. 

Planlagte studier

Vi skal delta i fire store internasjonale studier de kommende årene: 
 • Necessity-prosjektet er et EU-prosjekt organisert som et forskningssamarbeid mellom 25 sentre i 9 europeiske land.
  Hensikten er å bedre pasientbehandlingen ved primært Sjögrens syndrom. Vi skal utvikle nye metoder for å vurdere sykdomsaktivitet og gjennomføre en medikamentstudie for å undersøke effekt av immundempende behandling. 
  Mer informasjon om prosjektet kan finnes på heimesida: https://necessity-h2020.eu​
 • IDEA-FAST-prosjektet er et forskningssamarbeid med deltakere fra 30 sentre i 12 europeiske land.
  De fleste behandlingsstudier har som mål å bedre helserelatert livskvalitet og øke evne til aktiviteter i dagliglivet. Dette måles oftest med spørreskjemaer som spør om plager over en viss periode og derfor er dårlige til å fange opp svingninger i perioden og krever at man husker riktig. Målet for IDEA-FAST er å undersøke om ny teknologi (for eksempel pulsklokker og andre kroppsmonitorer) kan gi nyttige digitale mål som kan brukes til å vurdere effekt av behandling. 
  Mer informasjon kan du finne her​ og på studiens heimeside: https://idea-fast.eu
 • Stratified Medicine in primary Sjögren’s syndrome (SiSS) er et internasjonalt forskningsprosjekt hvor 8 sentre deltar. 
  Formålet med prosjektet er å undersøke om det finnes undergrupper av sykdommen og hvordan de best kan behandles. Mange pasienter ved Stavanger universitetssjukehus har vært med i STAR-studien og vi planlegger å invitere så mange som mulig tilbake til et nytt besøk for å hente inn oppfølgningsdata. Denne studien har fokus på å registrere pasientenes plager og opplevelse av sykdommen, og omfatter i hovedsak spørreskjema og blodprøver. 
  Mer informasjon kan du finne på heimesida: https://foreum.org/p023_strt_pSS.cfm
 • Sjögren´s Genetics Network (SGENE)-prosjektet er et forskningssamarbeid mellom 26 forskningsgrupper som utgår fra Oklahoma Medical Research Foundation i USA. 
  Hensikten med prosjektet er å identifisere gen-varianter som er assosiert med primært Sjögrens syndrom. Målet er å undersøke om man kan finne undergrupper av sykdommen, utvikle nye metoder for å stille en tidligere diagnose og lete etter markører for mer alvorlig sykdom. Mer informasjon kan du finne på heimesida: https://omrf.org/2020/10/08/omrf-receives-3-7-million-for-autoimmune-disease-research/

Personer med primært Sjögrens syndrom og med systemisk lupus erytematosus som følges ved revmatologisk poliklinikk på SUS vil få tilbud om å delta i studiene. Vi ønsker også å få med friske «kontrollpersoner» til IDEA-FAST-studien. Pga koronopandemien er det noe usikkert når studiene vil starte opp. Dersom du allerede nå har lyst til å melde din interesse til å delta i en av studiene kan du sende mail til Maria Boge Lauvsnes eller Svein Joar Johnsen​ som begge har 50% forskerstilling i gruppa. Vi vil da kontakte med deg når studien nærmer seg, så bestemmer du da om du ønsker å delta.
Fant du det du lette etter?