Timeavtale eller på besøk?

Det skal være trygt å komme på sykehuset og derfor har vi ulike smitteverntiltak. Her er en oversikt over hva du som pasient eller besøkende må forholde deg til når du skal på sykehuset.

Pasient/timeavtale 

Du skal møte til oppsatt time hvis du kan svare nei på følgende spørsmål:

 • Har du fått påvist koronavirussmitte eller venter på prøvesvar?
 • Har du vært i nærkontakt med person med koronavirussmitte siste ti dager?
 • Har du vært i utlandet siste ti dager?
 • Har du i løpet av de siste 10 dager fått nyoppstått feber, hoste, tung pust, sår hals eller nedsatt lukte-/smakssans?

Du trenger ikke å kontakte oss i forkant hvis du svarer nei på alle disse spørsmålene.

  Sjekkliste før oppmøte

  Du vil få en SMS i forkant av avtalen din der vi ber deg gjennomgå en sjekkliste før oppmøte. I sjekklisten får du kontrollspørsmål om kontakt med viruset og eventuelle symptomer på sykdom. Det er dette vi kaller en screening. Hvis du skal ha med deg ledsager, er det fint om ledsager svarer på de samme spørsmålene. 

  Finn svar på ofte stilte spørsmål om hva pasienter lurer på under pandemien.

  Ledsagere 

  Du kan ha med nær pårørende, ledsager eller partner under polikliniske konsultasjoner - når dette anses som nødvendig. Dette bør begrenses til én person på grunn av krav til tilstrekkelig avstand i ventearealer og behandlingsrom. 

  Ledsager kan kun møte ved nei på følgende spørsmål:

  • Har du fått påvist koronavirussmitte eller venter på prøvesvar?
  • Har du vært i nærkontakt med person med koronavirussmitte siste ti dager?
  • Har du vært i utlandet siste ti dager?
  • Har du i løpet av de siste 10 dager fått nyoppstått feber, hoste, tung pust, sår hals eller nedsatt lukte-/smakssans?

  Ledsager til fødende? Finn ut hva som gjelder her.

  Besøkende 

  Vi oppfordrer til at du fortsatt vurderer besøket ditt nøye.

  Besøket bør begrenses til maks én time - og helst to besøkende per dag per pasient. Det er også fint om de besøkende er de samme over tid. 

  Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med avdelingen/posten i forkant. Du må registrere deg i besøksprotokollen på avdelingen når du kommer. Det er fordi vi må ha informasjonen ved en eventuelt smittesporing.

  Besøkende kan kun møte ved nei på disse fire spørsmålene:
  • Har du fått påvist koronavirussmitte eller venter på prøvesvar?
  • Har du vært i nærkontakt med person med koronavirussmitte siste ti dager?
  • Har du vært i utlandet siste ti dager?
  • Har du i løpet av de siste 10 dager fått nyoppstått feber, hoste, tung pust, sår hals eller nedsatt lukte-/smakssans?

  Vi ber om at du møter til timen rett før den starter. På den måten sikrer vi at færrest mulig samler seg i fellesområdene. 

  Hensyn til driften kan begrense besøk

  Vi gjør oppmerksom på at vi må ta hensyn til avdelingens totale driftsituasjon. Det innebærer at avdelingene i perioder kan innføre ytterligere begrensning av besøkende. Disse pasientgruppene prioriteres da for besøk:

  • pasienter med lang innleggelsestid (over fem dager)
  • pasienter med kommunikasjonsutfordringer
  • barn/unge
  • alvorlig/kritisk syke pasienter

  Hva kan jeg ha med?

  Du har lov å gi gaver, blomster, mat og lignende. Følg da generelle håndhygieneråd.

  Besøk til covid-19-pasienter og uavklarte

  Det er dessverre ikke anledning til å besøke pasienter som har uavklart smittestatus.

  Besøk til pasienter med covid-19 må avklares på forhånd. Du vil få veiledning i på- og avkledning og korrekt bruk av smittevernutstyr.

  Besøksreglene kan endres. Følg derfor med på nettsiden vår for oppdatert informasjon - og følg alltid nasjonale og lokale føringer i tillegg. 

  Besøk på spesialavdelingene våre 
  Ta kontakt med avdelingen det gjelder om du lurer på om du kan komme på besøk. På generelt grunnlag gjelder følgende for våre spesialavdelinger: 

  Nyfødtintensiv 3D: 
  Begge foreldre til barn på nyfødt intensiv 3D kan være på avdelingen, men ikke på samme tid. Ved kritisk sykt barn eller opplæring til foreldrene kan begge være i avdelingen samtidig. 

   
  Barneavdelingene (3E, 4D): 
  Barn har rett til å ha en forelder hos seg. Foreldrene kan bytte på å være til stede. Dårlige barn kan i noen tilfeller ha to foreldre med seg. 

  Søsken kan dessverre ikke komme på besøk. Enkelte unntak kan forekomme. 

   
  Intensivavdeling 2M:
  Det er pasientens nærmeste som kan besøke pasienten. Av hensyn til pasientene er det bare to besøkende som kan være inne om gangen. 
  Intensivavdelingen har faste besøkstider: klokken 12–14 og 17–19.
  Behov utover dette avtales med sykepleier i avdelingen.

   
  Akuttmottak: 
  Det er ikke aktuelt med besøk til pasienter under oppholdet i akuttmottakene eller skadepoliklinikken, men det er anledning til å ha med ledsager og/eller tilstedeværelse av pårørende. Vi henstiller til å begrense dette til de situasjoner hvor dette er helt nødvendig. Ved stor tilstrømming av pasienter til akuttmottak vil dette kunne måtte begrenses. Pårørende til barn og kritisk syke vil prioriteres.

  Dette må alle besøkende forholde seg til

  • Besøkende vil få spørsmål om symptomer på covid-19. Kun friske besøkende kan komme på sykehuset.
  • Ta gjerne kontakt med avdelingen ​før du kommer på besøk. 
  • I dørene inn til sykehuset (på Våland) vil det stå dørverter. De kan hjelpe med informasjon, minne om registrering som gjøres i besøksprotokollen inne på avdelingen, passe på håndhygiene og ha munnbind tilgjengelig.
  • Henvend deg på vaktrommet når du kommer til avdelingen. Her blir du bedt om å registrere deg i en besøksprotokoll. Dette gjør vi fordi vi trenger opplysningene dine ved en eventuell smittesporing senere. Informasjonen slettes etter ti dager.
  • Smittevernrutiner må til enhver tid overholdes. Håndvask og avstand til andre er viktig. Du må vaske hendende når du går inn og ut – både på sykehuset og pasientrom. 

  Takk for at du følger smitteverntiltakene våre.

  Hvilken inngang skal jeg bruke?

  Generelt kan du gå inn hovedinngangen på SUS Våland eller finne inngangen her, som ligger nærmest avdelingen du skal til. 

  Du kan bruke inngang 6 hvis du skal

  • til fødepoliklinikk (seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg)
  • til dialyse
  • gi blod

  English version

  Stavanger University Hospital (SUS) has introduced comprehensive measures relating to the coronavirus pandemia in order to protect patients and staff against infection.

  Do you have an appointment at the hospital?
  It is important to avoid attendance at any of our hospital locations if you - or anyone accompanying you, have:

  • been diagnosed with coronavirus infection (covid-19) or waiting for test results
  • been in close contact with a person with confirmed covid-19, during the 10 days before your appointment
  • been overseas in the last 10 days
  • acute respiratory symptoms/signs, including high temperature, sore throat, continuous cough, shortness of breath, or a loss or change to your sense of smell/taste

  In case of “yes” to any of these questions, please contact the department in charge of your appointment to reschedule. The telephone number is listed in the admission letter/email from the hospital or log in to helsenorge.no.

  Which entrance can I use?  

  In general you can use the main entrance at SUS Våland - or check the map to use the entrance nearest to the unit you are going to.

  • For Maternity Outpatient Clinic - use entrance 6
  • For (dialysis treatment) – use entrance 6
  • For blood donors – use entrance 6

  New appointment
  Please call the outpatient clinic/department directly or go to www.helsenorge.no  to make a new appointment. Please contact us if you cannot make the appointment.

  We sometimes need to contact patients to make a new appointment. If we have to delay your appointment, we will contact you. You do not have to contact the hospital.

  If you have not been abroad or in close contact with someone with a confirmed Coronavirus infection,  you can come to your appointment. You do not have to contact the hospital.