Utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi

Utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi er sendt til høring.

Mann med briller som smiler

Seniorforsker i RAKOS, Conrad Bjørshol, er leder av fagrådet i "Sammen redder vi liv".

Fagrådet i Sammen redder vi liv, ledet av seniorforsker Conrad Bjørshol ved Rakos, har skrevet et utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi 2023-2030.

Denne er nå sendt ut på høring av Helsedirektoratet. Innspill kan sendes til postmottak@helsedir.no.

Frist for høringsinnspill er 26. august 2022. ​

Utkast til nasjonal førstehjelpsstrategi 2023-2030.pdf