HELSENORGE

Psykiatriambulanse

Klinikk psykisk helsevern voksne startet i samarbeid med Prehospital klinikk opp psykiatriamulanse i 2010.

Ikon med påskriften psykiatriambulanse. 

Psykiatriambulansen driftes av Prehospital klinikk​, og er bemannet av to personal fra ambulasen og en erfaren sykepleier fra AMC2. Ambulansen ble etablert for å bedre og øke kvaliteten på tilbudet til psykisk syke.

Ambulansen er i drift mandag til fredag kl. 09.00 - 21.00

I 2019 fikk vi ny ambulanse. Personal som jobber på ambulansen har deltatt i arbeidet for at denne ambulansen skal ha gode løsninger, og resultatet er en ambulanse som er tilpasset for transport av psykisk syke - men er fremdeles utrustet som en ordinær ambulanse som kan ta akuttmedisinske oppdrag.​

Årsrapporter for psykiatriambulansen

Årsrapport psykiatria​mbulansen 2017.pdf

Årsrapport psykiatriambulansen 2018.pdf

Årsrapport psykiatriambulansen 2019.pdf

 

 

I Norge er det pr i dag Helse Stavanger og Helse Bergen som har valgt å ha psykiatriambulanse

Helse Bergen - psykiatrisk ambulanse

Nyhetssaker

 

Fant du det du lette etter?