HELSENORGE

Samhandling

Det er viktig med samhandling med alle enheter som er involvert i transport av psykisk syke, samt andre sykehus, universiteter m.m. som er med å utvikle faget.

samhandling 

Nasjonal nettverksgruppe – Prehospitalt psykisk helsearbeid

Formål

Formålet med å etablere et nasjonalt nettverk er å sammen utvikle faget og tilbudet- Transport av Psykisk syke

Deltakere/ Medlemmer

 • Ressurspersoner fra helseforetak og utdanningsinstitusjoner.
 • Institusjoner som utdanner paramedisinere:
 • Oslo Met
 • Universitetet i Tromsø
 • NTNU Gjøvik
 • Universitetet i Stavanger

Helseforetak:

 • Helse Stavanger
 • Sykehuset Innlandet
 • Helse Bergen

 

Organisering/ Innhold

 • Rullerende møter hver 8. uke. Digitale møter. 1-2 fysiske møter i året.

 • Deler erfaringer fra ulike deler av Norge. Bidra til fagutveksling og økt fagkompetanse

 • Etablere prehospitalt psykisk helsearbeid som et eget fagområde

 • Initierer lokale samhandlingsnettverk der politi og kommune er inkludert

 • Invitere til årlig fagsamling med lokale samhandlingsnettverk


 

Lokale Samhandlingsnettverk

 • AMK, ambulanse og politi, samt spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste
 • Arrangerer samhandlingskonferanse hvert år
 • Samarbeidsmøter. Ta opp tema på lokalt nivå
 • Psykiatriambulansen
 • Undervisning Internt og eksternt
 • Ressurspersoner

 

Lokal samhandlingskonferanse

 Nasjonalt nettverk TPS.png

Fant du det du lette etter?