Helsenorge
Klinikk Psykisk Helsevern Voksne og Prehospital Klinikk har utviklet VR-simulering for å øke kompetansen innenfor transport av psykisk syke

VR-simulering

Målet med prosjektet er å stimulere til økt profesjons- og refleksjonskompetanse noe som vil gi en forbedret pasientbehandling samt være med å redusere personalskader, usikkerhet og utrygghet hos personalet

Klar for simulering

Det er innkjøpt 10 VR- briller og filmet 10 filmer av scenarier innenfor psykisk helse i 360 graders format. Disse VR- brillene er dedikert til Prehospital Klinikk, da dette prosjektet er finansiert av øremerkede midler fra Helse Vest, til forbedringsarbeid i prehospitalt. Fokus på psykisk helsearbeid og utvikling av gode samhandlingsrutiner med involverte etater og tjenester slik som AAT, legevakt, AMK, ambulanse og politi er en sentral målsetning i dette prosjektet. Hovedmålet er å tilrettelegge for økt profesjons- og refleksjonskompetanse i trygge rammer.

 

VR-simuleringsprosjektet er et verktøy til bruk i undervisning og i andre læringsarenaer. Vi har latt oss inspirere av VR-simuleringer som er gjort ved Sykehuset Innlandet.

 

VR-simuleringen har blitt presentert og simulert for ambulansepersonell og i utdanningen for paramedisin i Stavanger. Det er lært opp fasilitatorer i Prehospital Klinikk i å håndtere denne typen simulering. Selve simuleringen foregår etter prinsipper fra simuleringspedagogikken Train The Trainer: Først gjennomføres en brief på 10 min der en blir kjent med det tekniske utstyret og situasjonen som skal simuleres. Deretter ser alle samme film i VR. Dette tar ca 10 min. Til slutt gjennomføres en refleksjon/ debrief på omtrent 30 min. Hele prosessen kan gjennomføres i et personalmøte, fagdager eller i beredskapstid på ambulansen, noe som gjør det svært fleksibelt og versatilt

 

 

 


VR-logo


Presentasjoner

VR simulering 2020.pptx

 

 

Lenker:

 

 

Akutt mottakspost C2 - AMC2 (URL)

Hele Vest IKT VR-lab (URL)

 

 

Fant du det du lette etter?