HELSENORGE

Vikeså Golv AS med storkontrakt på nye SUS

Vikeså Golv AS skal levere gulvbelegg til deler av det store behandlingsbygget i Nye SUS til en verdi på vel 13,6 millioner kroner inkludert mva.

Kontrakten er en del av arbeidsomfanget for utvidelsen av behandlingsbygget, som Nye SUS bygger i tillegg til det ordinære byggetrinn 1, dermed fullføres hele behandlingsbygget med 20.000 m2 ekstra.

-For oss er dette en stor kontrakt, og vi ser frem til å levere god kvalitet til behandlingsbygget der store deler av den mest spesialiserte pasientbehandlingen skal foregå. Vi har tilbudt flere kvaliteter og leveranser i kontakten, sier Einar Kjølberg, grunnlegger og daglig leder i Vikeså Golv As.

51689257347_b3c125e08a_w.jpg
Einar vikeså Kjølberg, daglig leder. Foto tatt av Vikeså Golv AS.

Han regner med at arbeidene på byggeplassen for Nye SUS kan starte opp i 2022 og at selskapet med denne avtalen sikrer sysselsetting til 4-8 personer over et tidsrom på 2 år. 

Leveransen omfatter avrettingslag, flere typer gulvbelegg, børstematter i gulv ved inngangspartier og tiltak for universell utforming som ledelinjer i gulv og annet som bidrar til veivisning. Visuelt ledesystem for rømning er også en del av oppdraget.

-Vi ønsker Vikeså Golv AS velkommen til landets største byggeplass, og ser frem til et god samarbeid. Det er fint å se at enda et lokalt selskap vinner frem i våre anbudskonkurranser. Med denne avtalen på ​plass regner vi med fin fremdrift på den delen 
av bygget vårt som jo som kjent kom i gang noe senere enn de øvrige byggene, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.

For mer informasjon kontakt:
Einar Kjølberg, daglig leder Vikeså Golv AS, mobil 91 65 11 30 einar@vgolv.no
Kari Gro Johanson, prosjektdirektør nye SUS, mobil 91 39 22 84, kari.gro.johanson@sus.no