• Grønn beredskap
    Sykehuset er i grønn beredskap
    Sykehuset er i grønn beredskap på grunn av krevende driftssituasjon med svært høyt pasientbelegg og endring i smittesituasjonen.

Nyheter

Se alle nyhetene