HELSENORGE

Et kurs for foresatte til barn med funksjonsnedsettelse i alderen 0-5 år som får oppfølging fra HABU

Gi informasjon om Barne- og ungdomshabilitering og systemene som finnes rundt barnet.

Kurskostnader

Kurset har ingen egenandel

Praktisk informasjon
Kurset holdes på norsk

Det ytes ikke opplæringspenger fra NAV på grunn av varigheten på kurset.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.  

Kursets innhold

  • Barne- og ungdomshabilitering – hvem er vi og hvordan jobber vi?
  • Barnehage/skole – behov for tilrettelegging?
  • Systemene rundt barnet – muligheter og rettigheter i hjelpeapparatet

Kontakt

Barne- og ungdomshabilitering: kurshabu@sus.no  eller telefon 51514700
Fant du det du lette etter?