HELSENORGE

Møteplassen 2020

Koordinerende enhet i Helse Stavanger, Helse Fonna,
Helse Bergen og Helse Førde med sine arbeidsutvalg
ønsker velkommen til Møteplass innen habilitering
og rehabilitering.

Årets møteplass vil ha fokus på samhandling innen habilitering og rehabilitering.

Webinaret er gratis, men krever påmelding.

Program

8:45 Åpent for pålogging for deltagere

9:00-9:15 Velkommen Praktisk informasjon ved møteleder
Edith Lunde, leder, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
Cathrine Nøttingnes, rådgiver, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

9:15-9:55 Nasjonal helse og sykehusplan og opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering – tiltak som vil styrke samhandling.
Thomas R Haugen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

9:55-10:05 Hva er god samhandling i habilitering og rehabilitering? Hva er god samhandling sett fra brukerperspektivet?
Else Berit Ingvaldsen, Brukerrepresentant

10:05-10:50 Hvilke faktorer er viktige for god samhandling sett fra et teori- og forskningsperspektiv?
Else Berit Ingvaldsen, Brukerrepresentant
Siv Sæbjørnsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Molde

10:50-11:05 PAUSE

11:05-11:35 Samhandling i pasientforløp. Tverrfaglig samhandling i praksis på tvers av nivåene
Bjørg Rene, Ergoterapispesialist, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Bergen og Gro Kristiansen, (ergoterapeut, systemkoordinator Koordinerende enhet, Bergen kommune)

11:35-11:55 Implementering av digitale løsninger og videokonsultasjon. Hva har vi lært av covid-19 pandemien?
Henriette Rafoss Refseth, psykologfaglig rådgiver/ psykologspesialist, klinikk psykisk helsevern, voksne, Helse Stavanger

11:55-12:00 Avslutning – takk for i dag Kjersti Eide, rådgiver Koordinerende enhet Helse Stavanger/for Regional koordinerende enhet i Helse Vest

Fant du det du lette etter?