Avdeling for økonomi og finans

Avdelingen har ansvar for kontrakt, lønn, regnskap og økonomirapportering og styring. Avdelingen yter en stabs- og støttefunksjon for resten av helseforetaket og ivaretar internkontroll knyttet til økonomiske forhold.
Les mer om Avdeling for økonomi og finans

Avdeling for økonomi og finans

Lønningsavdelingen er ansvarlig for riktig lønn til riktig tid, til de ansatte ved Helse Stavanger HF.
Avdelingen behandler endringsmeldinger i Personalportalen, registrerer nyansatte og meldinger (personalskjema, endring-/sluttmelding) som ikke kan tas i Personalportalen. Avdelingen er ansvarlig for offentlig rapportering av A-melding, Kommunal Landspensjonskasse, Statens Pensjonskasse. Lønningsavdelingen er også ansvarlig for betaling og rapportering av skatt og avgifter.

Kontakt

Analyseavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finans/analyseavdelingenAnalyseavdelingen
Prosjektkontorethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finans/prosjektkontoretProsjektkontoretProsjektkontoret ved Stavanger universitetssjukehus er en støttespiller for medarbeiderne og ledelsen i gjennomføring av prosjekter. Vi skal bidra til effektiv gjennomføring av prosjekter for å nå sykehusets behov, ønsker og målsetninger.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.