Avdeling for økonomi og finans

Avdelingen har ansvar for kontrakt, lønn, regnskap og økonomirapportering og styring. Avdelingen yter en stabs- og støttefunksjon for resten av helseforetaket og ivaretar internkontroll knyttet til økonomiske forhold.
Les mer om Avdeling for økonomi og finans

Avdeling for økonomi og finans

Lønningsavdelingen er ansvarlig for riktig lønn til riktig tid, til de ansatte ved Helse Stavanger HF.
Avdelingen behandler endringsmeldinger i Personalportalen, registrerer nyansatte og meldinger (personalskjema, endring-/sluttmelding) som ikke kan tas i Personalportalen. Avdelingen er ansvarlig for offentlig rapportering av A-melding, Kommunal Landspensjonskasse, Statens Pensjonskasse. Lønningsavdelingen er også ansvarlig for betaling og rapportering av skatt og avgifter.


Regnskapsavdelingen er ansvarlig for at regnskapet blir ført etter regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det utarbeides års-, kvartals- og månedsregnskap i tillegg til å utarbeide månedsregnskap for hvert kostnadssted.  Både inngående og utgående faktura blir behandlet i regnskapsavdelingen. Inngående faktura blir skannet inn og videresendt til riktig kostnadssted. Regnskapsavdelingen er også ansvarlig for oppfølging av leverandørers reskontro, remittering og purringer, både inngående og utgående, samt gjestepasientoppgjør. I tillegg har regnskapsavdelingen ansvaret for lager- og anleggsregnskapet (avskrivninger) og avstemmingsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Telefon
51 51 80 00
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Hillevågsveien 8
Besøksadresse
Hillevågsveien 8, 4016 Stavanger(Kart)

Analyseavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finans/analyseavdelingenAnalyseavdelingen
Prosjektkontorethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finans/prosjektkontoretProsjektkontoretProsjektkontoret ved Stavanger universitetssjukehus er en støttespiller for medarbeiderne og ledelsen i gjennomføring av prosjekter. Vi skal bidra til effektiv gjennomføring av prosjekter for å nå sykehusets behov, ønsker og målsetninger.

Fant du det du lette etter?