Avdeling for økonomi og finans

Avdelingen har ansvar for funksjonene innkjøp, kontrakt, lønn, regnskap og økonomirapportering og styring. Avdelingen yter en stabs- og støttefunksjon for resten av helseforetaket og ivaretar internkontroll knyttet til økonomiske forhold.
Les mer om Avdeling for økonomi og finans

Avdeling for økonomi og finans

Innkjøp- og kontraktavdelingen i Helse Stavanger HF har ansvar for de merkantile og juridiske sider ved alle anskaffelser av varer og tjenester til foretaket. Avdelingen har ansvaret for å gjennomføre anbudskonkurranser, samt inngå og forvalte kontrakter på vegne av foretaket. Alle innkjøpsavtaler som inngås av Helse Stavanger HF skal underskrives av innkjøp- og kontraktsjef, økonomidirektør eller administrerende direktør for å være gyldig og juridisk bindende for foretaket.

Lønningsavdelingen er ansvarlig for riktig lønn til riktig tid, til de ca. 7300 ansatte ved Helse Stavanger HF
Lønningsavdelingen består av 12 ansatte. Avdelingen behandler endringsmeldinger i Personalportalen, registrerer nyansatte og meldinger (personalskjema, endring-/sluttmelding) som ikke kan tas i Personalportalen. Avdelingen er ansvarlig for offentlig rapportering av A-melding, Kommunal Landspensjonskasse, Statens Pensjonskasse.

Lønningsavdelingen er også ansvarlig for betaling og rapportering av skatt og avgifter.

Kontakt

Prosjektkontorethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/avdeling-for-okonomi-og-finans/prosjektkontoretProsjektkontoretProsjektkontoret ved Stavanger universitetssjukehus er en støttespiller for medarbeiderne og ledelsen i gjennomføring av prosjekter. Vi skal bidra til effektiv gjennomføring av prosjekter for å nå sykehusets behov, ønsker og målsetninger.