HELSENORGE

Personal- og organisasjonsutvikling

Personal har på vegne av Helse Stavanger HF ansvar for utarbeidelse av arbeidsgiverpolitikk, faglig oppdatering i relevant avtaleverk, forhandlinger, lønnsfastsettelser, fraværsregistrering og rapportering, pensjonsordninger og sosiale ordninger for ansatte og pensjonister. I tillegg ytes bistand i oppfølging av sykemeldte og attføringsarbeid.

Fant du det du lette etter?