Personal- og organisasjonsutvikling

Personal har på vegne av Helse Stavanger HF ansvar for utarbeidelse av arbeidsgiverpolitikk, faglig oppdatering i relevant avtaleverk, forhandlinger, lønnsfastsettelser, fraværsregistrering og rapportering, pensjonsordninger og sosiale ordninger for ansatte og pensjonister. I tillegg ytes bistand i oppfølging av sykemeldte og attføringsarbeid.

Les mer om Personal- og organisasjonsutvikling

Personal- og organisasjonsutvikling

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten i Helse Stavanger er en godkjent bedriftshelsetjeneste som holder til i Internatbygget på SUS.
Vi jobber for at våre medarbeidere skal ha sunne og trygge arbeidsplasser. I teamet vårt er det bedriftslege, yrkeshygieniker, bedriftsfysioterapeuter og bedriftssykepleiere.

Fraværseksjonen

Fraværsseksjonen er underlagt personalavdelingen med personalsjef som øverste leder. Vårt arbeidsområde innbefatter:

Egenmeldt og legemeldt sykefravær
Barn/barnepasser sykdom, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger
Foreldrepermisjoner og omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel/adopsjon
Svangerskapspenger
Refusjonsberegning/krav og innkreving av refusjoner fra NAV
Rådgivning om regelverk rundt sykefravær, foreldrepermisjon, ferieavvikling, velferdspermisjon og annet arbeidsrelatert fravær
Unntak fra arbeidsgiveransvar pga svangerskapsrelatert sykdom/kronisk eller langvarig sykdom.

Personalavdelingen

Personalavdelingen består av personalsjef, jurist, personalkonsulenter og rådgivere. Konsulentene har ansvar for ulike divisjoner.
De som er ansatt som rådgivere har ulike ansvarsområder som blant annet tariffer, kompetanseportal/læringsportal og forhandlinger. Vi skal:

bistå ledere med personaloperative tjenester og rådgivning
utarbeide arbeidsgiverpolitikk
sørge for faglig oppdatering i relevant avtaleverk
ha forhandlinger og jobbe med lønnsfastsettelse
Skrive ut ansettelsesbevis
Webcruiter-veiledning

Seksjon arbeidstid

I Seksjon arbeidstid er vi 11 medarbeidere med ulik bakgrunn. Vi er 8 arbeidstidskonsulenter pluss leder, systemansvarlig og rådgiver. Sykepleier, leder, førskolelærer, bioingeniør, sosionom, lærer og personalkonsulent er noe av den erfaringen vi har. Alle bemanningskoordinatorene har erfaring fra klinisk drift ved SUS, noe som medfører at vi kjenner sykehusdriften godt. Vi holder til i 7. etasje i Internatbygget.

Vi er lederens og fagforeningenes samarbeidspartner i å skape gode arbeidstidsordninger for våre medarbeidere. Vi ønsker å tilby gode arbeidstidsordninger for å være en attraktiv arbeidsgiver og det å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere er en forutsetning for at vi ved SUS kan levere høy kvalitet til våre pasienter.

Vårt hovedansvar er å inneha spesialkompetanse på arbeidstidsordninger og bemanningsplanlegging. Vi har også systemansvar for ressursstyringsverktøyet Gat (ledere) og MinGat (medarbeidere). Dette innebærer at vi :

Veileder og gir råd ved utarbeidelse av arbeidsplaner
Veileder innen forståelse av lov og avtaleverk
Gir support på Gat og MinGat
Lærer opp nye ledere
Holder opplæring og kurs
Deltar i lokale og regionale prosjekter
Utarbeider retningslinjer innen arbeidstidsområdet
Samarbeider tett med fagforeningene
Deltar i lokale lønnsforhandlinger
Har en controller-funksjon i fht overholdelse av lov- og avtaleverk
Leverer rapporter internt og til Helse Vest RHF
Bidrar med testing og videreutvikling av Gat og MinGat

Bemanningssenteret

Bemanningssenteret skal løse sykepleieroppdrag fra ulike avdelinger på sykehuset. Vi har behov for sykepleiere som ønsker høy grad av faglig utvikling og liker varierte utfordringer. Vi ønsker å ansette tilpasningsdyktige sykepleiere og spesialsykepleiere som ønsker å jobbe i 100% fast stilling eller i deltidsstillinger. Hos oss får du en unik mulighet til å bli kjent med mange avdelinger på SUS.

Du som søker arbeid hos oss kan få tilpasset turnus. Har du en deltidsstilling på en annen avdeling på sykehuset kan du i tillegg få en deltidsstilling i Bemanningssenteret slik at du oppnår 100% stilling.
 
Er du utdannet sykepleier og ikke har jobbet på sykehus på noen år? Ta kontakt, vi har et opplærings opplegg som kan gi deg trygghet i rollen som sykepleier på sykehus.

Velg Bemanningssenteret som din fremtidige arbeidsgiver!

Kontakt:

Leder: Tove Gunvor Iversen
Mobil: 906 84 312
Send oss en-post

Besøksadresse
Hillevågsveien 8, 3 etg.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?