Kommunikasjonsavdelingen

Vi har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon ved Helse Stavanger.

Les mer om Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen

Vi jobber ved avdelingen:

  • Gottfred Tunge, kommunikasjonssjef. Telefon: 915 37 521.
  • Elisabeth Stakkeland, kommunikasjonsrådgiver/webredaktør. Telefon: 950 75 547.
  • Svein Lunde, kommunikasjonsrådgiver/foto-, video og grafikkkansvarlig.
  • Caroline Aspelund, kommunikasjonsrådgiver/intranettredaktør. Telefon: 932 66 199.
  • Mirjam Klingenberg, kommunikasjonsrådgiver/ansvarlig for sosiale medier. Telefon: 958 76 839.

Våre oppgaver:

Intern kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingens viktigste oppgave er å sørge for at de 7 500 medarbeiderne på sjukehuset får relevant informasjon om det som skjer på arbeidsplassen deres. Det skjer hovedsaklig gjennom Pulsen, en felles kommunikasjonskanal for hele foretaket der alle ansatte kan bidra.

Kommunikasjonsdirektøren er en del av ledergruppa og beredskapsledelsen ved sjukehuset.

Vi bistår òg med å kvalitetssikre tekst, og vi utfører grafiske tenester som å lage presentasjonar, brosjyrar og anna profileringsmateriell som er på overordnet nivå på sjukehuset. Vi tilbyr også foto- og videotjenester. Avdelingen er støttespiller ved kultur- og  miljøskapende tiltak for pasienter og medarbeidere.

Ekstern kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for å produsere og publisere innhold til www.helse-stavanger.no, og vi har ansvaret for sjukehuset i sosiale medier - som Facebook, Twitter, YouTube , LinkedIn, Instagram og Flickr.  Sammen med de andre helseforetakene i Helse vest gir vi ut magasinet Helse i vest. 

Mediekontakt

Avdelingen har hovedansvaret for sjukehuset sin kontakt med media, og vi formidler kontakt mellom journalister og ansatte. Vi tar også initiativ til å formidle forskingsnytt og andre nyheter fra sjukehuset av allmenn interesse. 

Mer om mediekontakt

Rådgivning

Kommunikasjonsavdelingen bidrar med strategisk rådgivning i både interne og eksterne prosjekt og i mediesaker der avdelinger eller andre ønsker bistand. Avdelingen tilbyr webrådgivning for avdelinger og andre for bruk av Pulsen som et arbeidsverktøy og som en kommunikasjonsplattform. Vi tilbyr òg rådgivning for bruk av internettsidene våre.

Kontakt

Oppmøtested
Internatet, 4. etasje.
Telefon
0 51 51 | Pressevakt: 477 00 999 (ikke SMS)
E-post