Divisjon for driftsservice

Divisjon for driftsservice har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle sykehusets bygg og eiendommer. Vi leverer tjenester innenfor renhold, forsyning, kjøkken/kantine, transport, portør, post- og dokument, sentralbord, vakt, sikring og brannvern.

Les mer om Divisjon for driftsservice

Divisjon for driftsservice

Vi er organisert i avdelinger og seksjoner etter fagområder. Hver avdeling ledes av en avdelingssjef som inngår i divisjonsdirektørens ledergruppe.

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for våre omlag 500 ansatte, og vektlegger HMS- og IA-arbeid. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte, og iverksettes jevnlig tiltak for å øke trivsel og redusere sykefravær.

Vi tar gjennom sin ENØK-satsing og miljøprofil et bevisst samfunnsansvar. Vi legger vekt på kvalitet i våre tjenester, og bruker blant annet Insta 800 som renholdsstandard. Hvert år gjennomføres det brukertilfredshets-undersøkelse for alle deler av vår virksomhet. Intern service sin virksomhet blir evaluert årlig. Dette for å kontinuerlig forbedre arbeidsprosesser og resultater.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
2. og 3. etasje i Internatet.
Telefon
51 51 80 00
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Internatet
Besøksadresse
Jan Johnsens gate 6(Kart)

Dokumentavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/dokumentavdelingenDokumentavdelingen
Eiendomsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/eiendomsavdelingenEiendomsavdelingen
Forsyningsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/forsyningsavdelingenForsyningsavdelingen
Kjøkkenavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/kjokkenavdelingenKjøkkenavdelingen
Kundesenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/kundesenteretKundesenteret
Renholdsavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/renholdsavdelingenRenholdsavdelingen
Serviceavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/divisjon-for-driftsservice/serviceavdelingenServiceavdelingen

Fant du det du lette etter?