Forsyningsavdelingen

Forsyningsavdelingen løser sykehusets logistikkoppgaver. Avdelingens visjon er å frigjøre pleiehender gjennom effektive forsyningstjenester.

Kontakt