HELSENORGE

Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn

Et sykehusopphold berører mange sider ved livet. Da kan det være godt å prate med noen.
Sykehusprestene er erfarne samtalepartnere, og både pasienter og pårørende kan ta kontakt uavhengig av religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.

Fant du det du lette etter?