HELSENORGE

Biobank

En forskningsbiobank er en viktig del av forskningen. Klinisk forskningspost og biobank har ansvar for å tilrettelegge for  god infrastruktur for biobank innsamling. 

Dersom du vil opprette en biobank kan vi bidra med: 
  • Planlegging av ny biobank enten på avdeling eller på forskningsposten
  • Innsamling i forhold til prøvebehandling og databehandlig
  • Lagring av prøver og data
  • Avslutning og destruksjon av materiale


​​​​​Standardisering av rør, esker og stativ

lag ​maler

Veiledene priser

lag ​​maler

Rutine ved sending av biologisk material

Info kommer​

Sporingsløsning for biobank

​info kommer

Pipetteringsrobot

info kommer


Biobank prosedyrer, biobank mal og veiledere

​Veilederne kommer snart

Sentraltbiobanklager

Det er viktig med orden og god struktur ved innsamling av biologisk materiale. SUS har derfor satt opp en del generelle rutiner for at forskeren og foretaket kan ha god oversikt og orden på prøvene som lagres ved sykehuset.

Sentralt biobanklager 

Sykehuset har et sentralt biobank lager hvor nesten alle ultradypfryserne (-80​°C) er lokalisert. Det er tilgangskontroll til rommet og hver frysere er koblet til et sentralt temperaturovervåkningssystem som er koblet direkte til vektersentralen som er døgnbemannet. Det er seksjon for Klinisk forskningspost og biobank som har ansvaret for rommet og fryserne som er dedikert til forskning. 

Seksjonen har ansvar for:

  • innkjøp og tildeling av plass i ultrafryserne
  • Temperaturovervåkingen
  • innkjøp av standard stativ (se beskrivelse under)
  • tildeling av adgang til sentraltbiobanklager​

​Tilgang til sentraltbiobanklager

Ved nye prosjektmedarbeidere som skal bidra eller trenger tilgang til sentralt biobank lager, må prosjektleder sende mail til forskningsposten@sus.no og oppgi:

Navn på de​n som trenger tilgang:
Divisjon/Klinikk:
Avdeling/Post:
Stillingstittel på ansatt:
Stillingsforhold: Fast eller midlertidig
Ansettelseperiode t.o.m. (fylles ut ved midlertidig stilling):
Stillingsprosent:
Smartkort: Ja/Nei


Fant du det du lette etter?