HELSENORGE

Klinikk A

Klinikken består av anestesiavdelingen, dagkirurgisk enhet på Hillevåg, intensiv- og postoperativ avdeling, operasjonsavdelingen og ortopedisk avdeling. Klinikken ledes av klinikksjef Geir Lende

Fant du det du lette etter?