HELSENORGE

Operasjonsavdelingen

Operasjonsavdelingen er en stor og sammensatt avdeling som ivaretar viktige funksjoner knyttet til den kirurgiske virksomheten ved sykehuset. Avdelingen består av sentraloperasjon (SOP), operasjon øst, øye operasjon, DK-syd, operasjon renhold og sterilsentralen.

Fant du det du lette etter?