HELSENORGE

Sengepost 5E

5E er en kirurgisk-ortopedisk sengepost som ivaretar pasienter som har fått utført protesekirurgi i kne- og hofteledd, samt ryggpasienter.
Fant du det du lette etter?