HELSENORGE

Sengepost 5G

5G er en kirurgisk-ortopedisk sengepost som ivaretar pasienter som trenger artroskopisk behandling og traumepasienter. I tillegg tar vi vare på pasienter med behov for gastrokirurgi.

Fant du det du lette etter?